Bố ơi mình đi đâu thế korea

Bài hát bo oi minh di dau the bởi vì ca sĩ V.a ở trong thể một số loại Nhac Hoa. Tìm loi bai hat bo oi minh di dau the - V.a ngay lập tức trên haiermobile.vn. Nghe bài hát Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế chất lượng cao 3trăng tròn kbps lossless miễn phí tổn.


You watching: Bố ơi mình đi đâu thế korea


See more: Dị Nhân Mạnh Nhất Mọi Thời Đại, Top 7 Nhân Vật Mạnh Nhất Trong X


Ca khúc Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế vì chưng ca sĩ V.A diễn đạt, trực thuộc thể các loại Nhạc Hoa. Các chúng ta cũng có thể nghe, download (sở hữu nhạc) bài xích hát bo oi minc di dau the mp3, playlist/album, MV/Video bo oi minc di dau the miễn tổn phí trên haiermobile.vn.


See more: Những Thành Tựu Văn Minh Lưỡng Hà Cổ Đại Lưỡng Hà, Văn Minh Lưỡng Hà

*
Sao chnghiền

Bài hát: Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế - V.AKimi:爸爸你会不会唱《小星星》啊?Kimi: bà ba nǐ huì bú huì con trai xiǎo xīng xīng aKimi: Daddy, do you know how to sing “Twinkle Twinkle Little Star”?林志颖:不会啊...lín zhì yǐng: mút sữa huì aLin Zhiying: No...Kimi:那我教你哦?Kimi: nà wǒ jiāo nǐ oKimi: Then I’ll teach you!林志颖:好啊!lín zhì yǐng: hǎo aLin Zhiying: OK!Kimi: Twinkle twinkle little star, how I wonder what you are林志颖:你有跑调哦!lín zhì yǐng: nǐ yǒu pǎo diào oLin Zhiying: You are singing off key!林志颖 & Kimi:(一起笑)Lin Zhiying và Kimi: (laughs together)张悦轩:我的家里有个人很酷zhāng yuè xuān: wǒ de jiā lǐ yǒu gtrằn nhón nhén hěn kùZhang Yuexuan: There is a person in my house very cool,郭子睿:三头六臂刀枪不入guō zǐ ruì: sān tóu liù tị nạnh dāo qiāng bú sữa rùGuo Zirui: three head và six arms, weapons-proof 王诗龄:他的手掌也有一点粗wáng shī líng: tā de shǒu zhǎng yě yǒu yì diǎn cūWang Shiling: His palms are a little rough,轩&睿&龄:牵着我学会了走路xuān & ruì & líng: qiān zhe wǒ xué huì le zǒu lùXuan và Rui và Ling: but he held my h& teaching me how lớn walk郭涛: 谢谢你光顾我的小怪物guō tāo: xitrần xiè nǐ guāng gù wǒ de xiǎo guài wùGuo Tao: Thank you for coming, my little monster张亮: 你是我写过最美的情书zhāng liàng: nǐ shì wǒ xiě guò zuì měi de qīng shūZhang Liang: You are the most beautiful love sầu letter I’ve ever written王岳伦: 钮扣住一个家的幸福wáng yutrần lún: niǔ kòu zhù yí gtrần jiā de xīng fúWang Yuelun: Buttoning up a family’s happiness张&郭&王: 爱着你呀风雨无阻zhāng và guō và wáng: ài zhe nǐ ya fēng yǔ wú zǔZhang và Guo và Wang: I love you, rain or shineCHORUS:郭子睿&王诗龄&张悦轩:老爸老爸我们去哪里呀guō zǐ ruì & wáng shī líng & zhāng yunai lưng xuān: lǎo bà lǎo bà wǒ men qù nǎ lǐ yaGuo Zirui & Wang Shiling và Zhang Yuexuan: Old dad , old dad, where are we going?有我在就天不怕地不怕yǒu wǒ zài jiù tiān bú pà dì bú sữa pàWhen I’m with you, fear neither Heaven nor Earth 郭涛&王岳伦&张亮:宝贝宝贝我是你的大树guō tào và wáng yuè cổ rún và zhāng liàng: bǎo bèi bǎo bèi wǒ shì nǐ de dà shùGuo Tao & Wang Yuelun & Zhang Liang: Baby, baby, I’m your big tree一生陪你看日出yì shēng péi nǐ kàn rì chūspending my life watching the sunrise with you郭涛: 这是第一次当你的老爸guō tāo: zhè cổ shì dì yí cì dāng nǐ de lǎo bàGuo Tao: This is our first time being your Old Dad张亮: 我们的心情都有点复杂zhāng liàng: wǒ men de xīn qíng dōu yǒu diǎn fù záZhang Liang: Our feelings are all a bit complicated王岳伦 : 你拼命发芽我白了头发wáng yunai lưng lún: nǐ pīn mìng fā yá wǒ bái le tóu fàWang Yuelun: You keep sprouting, while my hair turns white张&郭&王: 一起写下一撇一捺zhāng và guō và wáng: yì qǐ xiě xià yì piě yí nàZhang và Guo và Wang: but together write down one stroke khổng lồ the left and another to the rightCHORUSRap:郭子睿: 我的老爸是个神话(郭涛:当然咯!)guō zǐ ruì: wǒ de lǎo bà shì gè cổ shén huà (guō tāo: dāng rán lo)Guo Zirui: My Old Dad is a legkết thúc (Guo Tao: Of course!)王诗龄: 搞定老妈绝代风华(王岳伦:哈哈!)wáng shī líng: gǎo dìng lǎo mā jué lâu năm fēng huá (wáng yunai lưng lún: hā ha)Wang Shiling: got Old Mom a matchless beauty (Wang Yuelun: Haha!)张悦轩: 就算有天你掉光了牙(张亮:哎呦!)zhāng yunai lưng xuān: jiù suàn yǒu tiān nǐ diào guāng le yá (zhāng liàng: āi yò)Zhang Yuexuan: Even if one day you thua thảm all your teeth (Zhang Liang: Ai yo !)睿&龄&轩: 我也可以带你去火辣辣(郭&王&张:耶!)ruì & líng & xuān: wǒ yě kě yǐ lâu năm nǐ qù huǒ tà tà (guō & wáng & zhāng: yè)Rui và Ling và Xuan: I will still take you to spicy (Guo và Wang & Zhang: Yeah!)众: 啦啦啦啦啦啦啦zhòng: la la la la la la laAll: LalalalalalalalaCHORUS X2郭子睿&王诗龄&张悦轩:老爸老爸我们去哪里呀guō zǐ ruì & wáng shī líng và zhāng yunai lưng xuān: lǎo bà lǎo bà wǒ men qù nǎ lǐ yaGuo Zirui & Wang Shiling & Zhang Yuexuan: Old Dad, Old Dad where are we going?你就是我的天大和地大nǐ jiù shì wǒ de tiān dà dì dàYou are my Heaven & Earth郭涛&王岳伦&张亮:宝贝宝贝时间的手一挥guō tāo và wáng yuè nhún mình & zhāng liàng: bǎo bèi bǎo bèi shí jiān de shǒu yì huīGuo Tao và Wang Yuelun và Zhang Liang: Baby, baby, time waves its hand你是永远的珍贵nǐ shì yǒng yuǎn de zhēn guìYou are precious forever大合唱:啦啦啦啦......dà hé chàng: la la la laAll: Lalalala...林志颖:一闪一闪亮晶晶lín zhì yǐng: yì shǎn yì shǎn liàng jīng jīngLin Zhiying: Twinkle twinkle sparkling漫天都是小星星màn tiān dōu shì xiǎo xīng xingAll over the sky are little stars林志颖 & Kimi:Twinkle twinkle little starlín zhì yǐng và Kimi: Twinkle twinkle little starLin Zhiying & Kimi: Twinkle twinkle little star, how I wonder...林志颖:你又跑调咯!lín zhì yǐng: nǐ yòu pǎo diào loLin Zhiying: You are singing off key again!林志颖&Kimi:(一起笑)lín zhì yǐng và kimi: (yì qǐ xiào)Lin Zhiying và Kimi: (laughs together)


Chuyên mục:
Tin tức