C/o là viết tắt của từ gì

abbreviation for care of: used in addresses when the person you are writing to is staying at someone else"s home:


You watching: C/o là viết tắt của từ gì

 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn tự vựng của công ty với English Vocabulary in Use trường đoản cú haiermobile.vn.Học những trường đoản cú bạn phải giao tiếp một cách đầy niềm tin.


abbreviation for care of: used in addresses when the person you are writing to is staying at someone else"s home:
abbreviation for carried over: used to lớn refer khổng lồ an amount at the over of a page that is copied at the beginning of the next page
*

*

*

*See more: Lịch Thi Đấu Bóng Đá Euro Năm 2016, Lịch Thi Đấu Chung Kết Euro 2016

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy đúp chuột Các phầm mềm tìm kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn haiermobile.vn English haiermobile.vn University Press Quản lý Sự đồng ý Bộ nhớ và Riêng bốn Corpus Các pháp luật sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


See more: Câu 14:Nêu Công Thức Tính Lực Đẩy Ác Si Mét, Công Thức Lực Đẩy Ác

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Chuyên mục: Tin tức