Các phép toán trên bit trong c

Trong xây dựng máy vi tính hiện đại số. Phxay toán thù bitwise chuyển động bên trên một hoặc những số nhị phân (binary numerals), hoặc những chuỗi tương tự số nhị phân. Đây là 1 phép toán đơn giản dễ dàng và nkhô cứng, được cung cấp thẳng do bộ xử lý (processor). Đôi khi những phnghiền tính bitwise nkhô hanh hơn không ít đối với phnghiền nhân, phnghiền phân tách, đôi lúc nhanh hơn đáng chú ý so với phép cùng. Các phnghiền tính bitwise thực hiện không nhiều năng lượng rộng bởi nó ít sử dụng tài nguyên ổn.

You watching: Các phép toán trên bit trong c


Lúc một bitwise AND được thực hiện bên trên một cặp bit, nó trả về 1 ví như cả 2 bit là 1 trong, ngược trở lại trả về 0.
Khi một bitwise OR được tiến hành trên một cặp bit, nó trả về 1 nếu như một trong các bit là một trong những, ngược trở lại trả về 0.
khi một bitwise XOR được tiến hành bên trên một cặp bit, nó trả về 1 nếu như các bit khác nhau, ngược chở lại trả về 0.
Java: byte, short, int, long, double.

See more: Tiểu Sử Danh Hài Chiến Thắng Sinh Năm Bao Nhiêu Mới Nhất Tháng 3/2021

C#: byte, sbyte, short, ushort, int, uint, long, ulong, float, doubleJavascript: double.....
Javascript lưu trữ các số như thể những số chnóng cồn 64 bit (64 bits floating point numbers). Nhưng các phxay tân oán bitwise được triển khai trên các số ngulặng 32 bit. Các ngôn từ khác ví như Java, C#,.. những phnghiền toán thù bitwise cũng được tiến hành trên những số nguim 32 bit.
Vì vậy trước lúc thực hiện phnghiền tân oán bitwise với các số các bạn bắt buộc thay đổi từng số thành một dẫy 32 số nhị phân.

See more: Truyền Thuyết Về 9 Thế Giới Trong Thần Thoại Bắc Âu ), Thần Thoại Bắc Âu


Trong Javascript cách tiến hành toString(base) giúp cho bạn gửi một số trong những bất kỳ tự hệ cơ số 10 (base 10) sang hệ cơ số khác.

let a = 8;// Base 2 string.console.log( a.toString(2) );// 1000// Base 8 stringconsole.log( a.toString(8) ); // 10// Base 16 stringconsole.log( a.toString(16) ); // 8let b = 218;// Base 2 string.console.log( b.toString(2) );// 11011010// Base 8 stringconsole.log( b.toString(8) ); // 332// Base 16 stringconsole.log( b.toString(16) ); // domain authority
DecimalBinary
500000000000000000000000000000101
100000000000000000000000000000001
5 và 1 = 100000000000000000000000000000001
5 | 1 = 500000000000000000000000000000101
5 ^ 1 = 400000000000000000000000000000100
~ 5 = -611111111111111111111111111111010

Chụ ý: Trong 32 bit, bit thứ nhất được áp dụng nhằm khẳng định dấu (sign) của số, trường hợp bit này là 1 tương ứng cùng với dấu trừ ( - ), ví như bit này là 0 tương xứng với vết cộng ( + )

*

Tân oán tử Bitwise Left Shift ( console.log( 1073741824
*

*

Chuyển thay đổi chữ hay (Lowercase) sang trọng chữ hoa (Uppercase):


*Chuyên mục: Tin tức