Cách lập chứng từ ghi sổ

Mô tả nghiệp vụ

1. Kế tân oán phụ thuộc Bảng tổng hợp bệnh trường đoản cú cội cùng một số loại hoặc hội chứng tự cội tập phù hợp được để lập chứng từ ghi sổ.

You watching: Cách lập chứng từ ghi sổ

2. Kế tân oán đưa Kế toán trưởng cam kết để ý bệnh trường đoản cú ghi sổ.

3. Cnạp năng lượng cứ đọng Chứng từ ghi sổ, kế toán vào Tổng phù hợp.

4. Căn cứ bệnh từ ghi sổ, kế tân oán vào Sổ đăng ký bệnh tự ghi sổ đặt lên trên Bảng cân đối gây ra.

Xem/cài đặt phlặng phía dẫn

Tải phim trả lời tại trên đây (coi khuyên bảo cài đặt phim)

Các bước thực hiện

a. Lập chứng trường đoản cú ghi sổ tự hội chứng trường đoản cú gốc

1. Vào nhiệm vụ Tổng hợp, lựa chọn Chứng tự ghi sổ/Lập triệu chứng trường đoản cú ghi sổ.

2. Nhập ban bố Diễn giải.

3. Nhập Ngày, Số hội chứng tự ghi sổ.

4. Tích chọn Cách lậpLập tự bệnh từ gốc.

5. Nhấn Chọn hội chứng từ.

Chọn Khoảng thời gian.Nhấn Liệt kê.Tích chọn triệu chứng từ trên danh sách kết quả hoặc tích lựa chọn vào ô bên cạnh Loại chứng từ nhằm lựa chọn toàn bộ.

*

Nhấn Đồng ý.

6. Nếu không thích lựa chọn hội chứng từ bỏ nào trên danh sách liệt kê hội chứng từ, anh/chị lựa chọn bệnh trường đoản cú bên trên danh sách, dìm Loại bỏ triệu chứng từ.

Phần mềm hiển thị thông báo “quý khách cũng muốn đào thải hội chứng từ bỏ … không?”. Nhấn nhằm xác nhận loại bỏ bệnh từ bỏ, dìm Không nhằm không thay đổi bệnh trường đoản cú bên trên danh sách.

*

7. Nhấn In, lựa chọn in mẫu:

S02a-H: Chứng tự ghi sổ.Chứng trường đoản cú ghi sổ.

See more: Cách Nhận Code Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile Mới Nhất, Nhập Code Nhận Thưởng

*

b. Lập bệnh từ ghi sổ tự bảng tổng đúng theo bệnh trường đoản cú thuộc loại

1. Sau khi lập Bảng tổng đúng theo triệu chứng tự thuộc nhiều loại, Vào nhiệm vụ Tổng hợp, lựa chọn Chứng từ bỏ ghi sổ/Lập chứng từ bỏ ghi sổ.

2. Nhập thông tin Diễn giải.

3. Nhập Ngày, Số hội chứng từ bỏ ghi sổ.

4. Tích chọn Cách lập là Lập từ bỏ bảng tổng hợp hội chứng trường đoản cú thuộc loại.

5. Nhấn Chọn hội chứng từ.

Chọn Khoảng thời gian.Nhấn Liệt kê.Tích lựa chọn hội chứng từ bên trên list công dụng hoặc tích chọn vào ô lân cận Loại bệnh từ nhằm chọn tất cả.

*

Nhấn Đồng ý.

6. Nếu không muốn lựa chọn bệnh tự như thế nào bên trên danh sách liệt kê triệu chứng từ, anh/chị lựa chọn triệu chứng từ bên trên list, nhấn Loại bỏ triệu chứng từ.

Phần mềm hiển thị thông báo “quý khách có muốn vứt bỏ chứng tự … không?”. Nhấn nhằm xác nhận đào thải bệnh từ, dấn Không để không thay đổi bệnh từ trên danh sách.

*

7. Nhấn In, lựa chọn in mẫu:

S02a-H: Chứng từ ghi sổ.Chứng từ bỏ ghi sổ.

*

c. Một số để ý Khi lập chứng trường đoản cú ghi sổ

1. Chỉ lập được trường đoản cú những chứng từ bỏ tạo ra đã được ghi sổ bên trên công tác cùng lập chi tiết theo từng loại hạch toán khớp ứng cùng với từng cặp định khoản ghi vào sổ.

2. Một hội chứng trường đoản cú gốc hoặc 1 bảng tổng hòa hợp chứng trường đoản cú cùng nhiều loại chỉ được nằm trong một bệnh từ bỏ ghi sổ, trường hợp sẽ lập chứng trường đoản cú ghi sổ rồi thì không được lập sinh sống hội chứng trường đoản cú ghi sổ khác.

3. Chỉ lập được triệu chứng trường đoản cú ghi sổ đối với đa số chứng từ bỏ nơi bắt đầu gồm báo cáo Số lượng không giống 0 hoặc cực hiếm hạch toán thù khác 0.

See more: Vietgle Tra Từ Điển Tiếng Việt Viện Ngôn Ngữ Học Online, Vietgle Tra Từ

4. Các triệu chứng từ bỏ chỉ bao gồm hạch tân oán đôi khi (định khoản đơn) như TK 004, 006, 008, 009, 012, 013, 014, 018 thì vẫn lập được triệu chứng từ bỏ ghi sổ thông thường.

5. Chứng trường đoản cú ghi sổ được lập từ bệnh từ bỏ cội ví như gồm biến đổi (sửa hoặc xóa) hội chứng từ nơi bắt đầu thì sẽ tiến hành update lại vào Chứng trường đoản cú ghi sổ khớp ứng.