DANH SÁCH CÁC TẬP ĐOÀN TỔNG CÔNG TY NHÀ NƯỚC

haiermobile.vn - Theo dự thảo Quyết định của Thủ tướng, 19 doanh nghiệp Nhà nước sẽ về Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp với tổng số vốn 1,5 triệu tỷ đồng.

Bạn đang xem: Danh sách các tập đoàn tổng công ty nhà nước

*

haiermobile.vn - Với sự ra đời của Ủy ban quản lý vốn Nhà nước, DNNN sẽ không còn là doanh nghiệp của các bộ, ngành, mà chỉ thuộc về một cơ quan trực thuộc Chính phủ.
*

haiermobile.vn - Có 21 doanh nghiệp nhà nước là các tập đoàn, tổng công ty có quy mô lớn sẽ được chuyển về Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
Tag: 19 ông lớn tập đoàn doanh nghiệp nhà nước Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp siêu ủy ban vốn nhà nước


Các tập đoàn, tổng công ty sẽ chuyển về “siêu ủy ban“ haiermobile.vn - Có 21 doanh nghiệp nhà nước là các tập đoàn, tổng công ty có quy mô lớn sẽ được chuyển về Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.Xem thêm: Tiểu Sử Kinh Tế Gia Nguyễn Xuân Nghĩa, Và Ảo Vọng Khó… Giải!, Nguyễn Xuân Nghĩa

Các tập đoàn, tổng công ty sẽ chuyển về “siêu ủy ban“

haiermobile.vn - Có 21 doanh nghiệp nhà nước là các tập đoàn, tổng công ty có quy mô lớn sẽ được chuyển về Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.


*

“Siêu Ủy ban” quản vốn Nhà nước tại doanh nghiệp sẽ gọn hơn đề xuất haiermobile.vn - Với sự ra đời của Ủy ban quản lý vốn Nhà nước, DNNN sẽ không còn là doanh nghiệp của các bộ, ngành, mà chỉ thuộc về một cơ quan trực thuộc Chính phủ.


“Siêu Ủy ban” quản vốn Nhà nước tại doanh nghiệp sẽ gọn hơn đề xuất

haiermobile.vn - Với sự ra đời của Ủy ban quản lý vốn Nhà nước, DNNN sẽ không còn là doanh nghiệp của các bộ, ngành, mà chỉ thuộc về một cơ quan trực thuộc Chính phủ.


19 “ông lớn” về siêu ủy ban với tổng số vốn 1,5 triệu tỷ đồng haiermobile.vn - Theo dự thảo Quyết định của Thủ tướng, 19 doanh nghiệp Nhà nước sẽ về Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp với tổng số vốn 1,5 triệu tỷ đồng.


19 “ông lớn” về siêu ủy ban với tổng số vốn 1,5 triệu tỷ đồng

haiermobile.vn - Theo dự thảo Quyết định của Thủ tướng, 19 doanh nghiệp Nhà nước sẽ về Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp với tổng số vốn 1,5 triệu tỷ đồng.


21 tập đoàn, tổng công ty sẽ chuyển về 'siêu uỷ ban' Các tập đoàn, tổng công ty lớn thuộc quyền quản lý của các Bộ, ngành sẽ chuyển về "siêu uỷ ban" sau khi cơ quan này đi vào hoạt động.


21 tập đoàn, tổng công ty sẽ chuyển về 'siêu uỷ ban'

Các tập đoàn, tổng công ty lớn thuộc quyền quản lý của các Bộ, ngành sẽ chuyển về "siêu uỷ ban" sau khi cơ quan này đi vào hoạt động.


Chính trị Xã hội Thế giới Kinh tế Thể thao Văn hóa Giải trí Pháp luật Du lịch
Quân sự - Quốc phòng Sức khỏe Đời sống Doanh nghiệp Ô tô - Xe máy Nhà đẹp Góc nhìn Multimedia Công nghệ