Dấu lớn hơn hoặc bằng trong công thức excel

Kiểm tra xem những điều kiện là đúng xuất xắc sai và triển khai so sánh lô-gic giữa những biểu thức là điều kiện thông dụng so với các tác vụ. Bạn có thể sử dụng cáchàm AND , OR,NOTvà IF nhằm tạo cách làm bao gồm điều kiện.

You watching: Dấu lớn hơn hoặc bằng trong công thức excel

Ví dụ: hàm IF sử dụng những đối số sau đây.

*

Công thức cần sử dụng hàm IF

*
logical_test: Điều khiếu nại mà lại bạn có nhu cầu kiểm soát.

*
value_if_true: Giá trị trả về trường hợp ĐK là True.

*
value_if_false: Giá trị trả về trường hợp điều kiện là False.

Để biết thêm báo cáo về cách tạo nên phương pháp, hãy coi mục Tạo hoặc xóa công thức.

Bạn ước ao làm gì?

Tạo một công thức bao gồm điều kiện trả về giá trị lô-gic (TRUE hoặc FALSE)

Để thực hiện tác vụ này, hãysử dụng những hàm AND, ORcùng NOT cũng như tân oán tử nlỗi minh họa vào ví dụ tiếp sau đây.

Ví dụ

lấy một ví dụ có thể dễ dàng nắm bắt hơn nếu như bạn xào nấu nó vào một trong những trang tính trống.

Tôi làm núm như thế nào để coppy ví dụ?

Chọn ví dụ trong nội dung bài viết này.


Quan trọng: Không chọn những title mặt hàng hoặc cột.


Chọn một ví dụ trường đoản cú phần Trợ giúp

Nhấn CTRL+C.

Trong Excel, hãy sinh sản một sổ làm việc hoặc trang tính trống.

Trong trang tính, hãy chọn ô A1 rồi nhấn CTRL+V.

See more: Cách Mời Tất Cả Bạn Bè Like Page Facebook 2021, Cách Mời Tất Cả Bạn Bè Like Page


Quan trọng: Để ví dụ hoạt động đúng cách, người mua hàng phải dán ví dụ này vào ô A1 của trang tính.


Để chuyển giữa xem kết quả và coi công thức trả về kết quả, nhấn CTRL+` (dấu huyền) hoặc bên trên tab Công thức, trong nhóm Kiểm nghiệm Công thức, bấm nút Hiện Công thức.

Sau khi coppy ví dụ vào trang tính trống, chúng ta cũng có thể kiểm soát và điều chỉnh cho tương xứng cùng với nhu yếu của doanh nghiệp.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

A

B

Dữ liệu

15

9

8

Sprockets

Tiện ích

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=AND(A2>A3, A2A3, A2"Spets",A6 = "Tiện ích")

Xác định nếu như quý hiếm vào ô A5 không bằng "Spets" hay là không hoặc nếu như quý hiếm trong A6 bởi "Tiện ích". (TRUE)

Để hiểu thêm báo cáo về phong thái áp dụng những hàm này, hãy coi Hàm AND, Hàm ORcùng Hàm NOT.

Đầu Trang

Tạo một công thức tất cả ĐK dẫn đến một phxay tính không giống hoặc trong số quý giá không giống không hẳn TRUE hoặc FALSE

Để tiến hành tác vụ này, hãy cần sử dụng những hàm với toán tử IF, ANDOR nlỗi minh họa vào ví dụ tiếp sau đây.

Ví dụ

Ví dụ hoàn toàn có thể dễ dàng nắm bắt hơn nếu bạn coppy nó vào một trang tính trống.

Tôi làm thế làm sao để sao chép ví dụ?

Chọn ví dụ trong nội dung bài viết này.


Quan trọng: Không lựa chọn những tiêu đề sản phẩm hoặc cột.


Chọn một ví dụ từ phần Trợ giúp

Nhấn CTRL+C.

Trong Excel, hãy sinh sản một sổ làm việc hoặc trang tính trống.

Trong trang tính, hãy chọn ô A1 rồi nhấn CTRL+V.


Quan trọng: Để ví dụ hoạt động đúng cách, quý khách hàng phải dán ví dụ này vào ô A1 của trang tính.


Để chuyển giữa xem kết quả và coi công thức trả về kết quả, nhấn CTRL+` (dấu huyền) hoặc trên tab Công thức, vào nhóm Kiểm nghiệm Công thức, bấm nút Hiện Công thức.

See more: Các Thể Loại Nhạc Ở Việt Nam, Những Xu Hướng Đang Thịnh Hành Ở Làng Nhạc Việt

Sau khi coppy ví dụ vào trang tính trống, chúng ta cũng có thể điều chỉnh mang lại tương xứng cùng với nhu yếu của doanh nghiệp.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

A

B

Dữ liệu

15

9

8

Sprockets

Tiện ích

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=IF(A2=15, "OK", "Không OK")

Nếu quý hiếm vào ô A2 bằng 15, trả về "OK". Nếu không, trả về "Không ok." (OK)

=IF(A215, "OK", "Không OK")

Nếu quý giá trong ô A2 ko bằng 15, trả về "OK". Nếu không, trả về "Không ok." (Không nên OK)

=IF(NOT(A2"SPETS", "OK", "Not OK")

Nếu quý hiếm vào ô A5 không bằng "SPETSETS", trả về "OK". Nếu không, trả về "Không ok." (Không nên OK)

=IF(AND(A2>A3, A2A3, A2A4), "OK", "Not OK")

Nếu cực hiếm trong ô A2 không bằng A3 cùng quý hiếm trong A2 cũng ko bởi cực hiếm vào A4, trả về "OK". Nếu không, trả về "Không ok." (OK)

=IF(OR(A2>A3, A2"Spets", A6"Widgets"), "OK", "Not OK")

Nếu quý hiếm trong ô A5 ko bằng "Spets" hoặc quý hiếm vào A6 ko bằng "Tiện ích", trả về "OK". Nếu ko, trả về "Không ok." (Không đề nghị OK)

=IF(OR(A2A3, A2A4), "OK", "Not OK")

Nếu cực hiếm vào ô A2 không bằng giá trị trong A3 hoặc quý giá vào A2 không bởi giá trị vào A4, trả về "OK". Nếu không, trả về "Không ok." (OK)

Để hiểu thêm thông báo về kiểu cách thực hiện những hàm này, hãy coi hàm IF, Hàm ANDvới hàm OR.


Chuyên mục: Tin tức