15 đề ôn thi học kì 1 lớp 3 môn tiếng anh năm 2021

Với mong muốn giúp các em gồm thêm tài liệu để tìm hiểu thêm cùng những thầy cô giáo có thêm bốn liệu ra đề thi học kì 1 môn giờ Anh lớp 3. haiermobile.vn xin gửi đến những em học viên với quý thầy cô giáo Bộ đề bình chọn học tập kì 1 môn Tiếng Anh lớp 3. Hi vọng với tư liệu này để giúp đỡ các em có tác dụng quen thuộc cùng với những dạng đề, cấu tạo đề nhằm mục tiêu sáng sủa rộng vào kỳ thi tới đây. Chúc các em đạt được kết quả xuất sắc trong kỳ thi học kì 1 lớp 3.

Bạn đang xem: 15 đề ôn thi học kì 1 lớp 3 môn tiếng anh năm 2021


Đề thi học kì 1 môn giờ Anh lớp 3 (Có ma trận đề thi với file nghe)

Mẫu ra đề thi giờ Anh lớp 3 theo Thông tư 22


Đề đánh giá học tập kì 1 môn Tiếng Anh lớp 3

ĐỀ SỐ 1

I. Khoanh tròn chữ cái a, b hoặc c trước câu vấn đáp đúng độc nhất vô nhị. (4 điểm)

1. Hello, My .......... is Lindomain authority.


a. name b. is c. I am

2. What is .........name?

a. name b. my c. your

3. Nó là cây viết chì.

a. It"s a pen. b. It"s a pencil. c. It"s a rubber.

4. How vị you ....... your name?

a. what b. is c. spell

5. ......... this a library? - Yes, it is.

a. Is b. who c. What

6.What is this?

a. It"s a book. b. It"s a computer. c. It"s a ruler.

7. Is this a school bag?

a. No. b. Yes, it is. c. it is not

8. Queen priryma soochl.

a. Queen primary school b. Primary Queen c. school Queen

II. Thêm vào trong 1 chữ cái để chế tạo thành một từ trả chỉnh: (1 điểm)

a. comp_ter b. Li_rary

c. _encil d. fr_end

III. Nối hầu hết từ bỏ Tiếng Việt ở cột A phù hợp với phần nhiều từ bỏ Tiếng anh sinh sống cột B (2 điểm).


A

B

1) cây viết mực

a/ apple

2) trái táo

b/ pencil

3) cây viết chì

c/ pen

4) trang bị chuốt viết chì

d/ School bag

5) loại cặp

e/ rubber

6) cây thước kẻ

f/ book

7) viên tẩy

g/ Pencil sharpener

8) quyển sách

h/ ruler

IV. Sắp xếp những trường đoản cú thành câu hoàn chỉnh. (2 điểm)

1. fine. /Thank / I / you / am.

=> .........................................

2. do/ spell / name / how / your / you?

=> ...........................................

3. Mai / am / I / .

=> ...........................................

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Sử Dụng Remote Máy Lạnh Mitsubishi Electric Inverter

4. are / How / you /?

=> ...........................................

V. Trả lời câu hỏi: (1điểm)

1. What"s your name?

............................................

2. How are you?

............................................


Đáp án:

I. Khoanh tròn chữ cái a, b hoặc c trước câu trả lời đúng duy nhất. (4 điểm)

Mỗi câu đúng 0,5đ.

1a 2c 3b 4c 5a 6c 7b 8a

II. Thêm vào một chữ cái nhằm tạo ra thành một tự trả chỉnh: (1điểm)

Mỗi câu đúng 0,25đ.

computer b. Library

pencil d. friend

III. Nối những tự Tiếng việt nghỉ ngơi cột A cân xứng với đều trường đoản cú Tiếng anh nghỉ ngơi cột B (2 điểm)

IV. Mỗi câu đúng 0,25đ.

1- c 2- a 3- b 4- g 5- d 6-h 7- e 8- f

V. Sắp xếp thành câu hoàn hảo. (2 điểm) Mỗi câu đúng 0,5đ.

1. I am fine. Thank you.

2. How vì you spell your name?

3. I am Mai.

4. How are you?

Trả lời câu hỏi: (1điểm) Mỗi câu đúng 0,5đ.

1. My name is + name.

2. I am fine.


Chia sẻ bởi:
*
Thu Hương
haiermobile.vn
Mời bạn tấn công giá!
Lượt tải: 7.712 Lượt xem: 33.036 Dung lượng: 606 KB
Liên kết tải về

Link haiermobile.vn bao gồm thức:

Sở đề chất vấn học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 3 haiermobile.vn Xem

Các phiên bạn dạng không giống cùng liên quan:


Tài liệu tham khảo khác
Chủ đề liên quan
Mới độc nhất vô nhị trong tuần
Tài khoản Giới thiệu Điều khoản Bảo mật Liên hệ Facebook Twitter DMCA