ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 1 VÒNG 1

Đây là cỗ đề luyện thi Violympic Toán lớp 1 bao hàm 19 vòng góp cho những em học sinch lớp 1 gồm thêm tư liệu ôn luyện, để chuẩn bị mang lại kỳ thi Violympic 2020-2021

Đề thi Violympic toán thù lớp 1: Vòng 1

Bài 1: Hoàn thành phép tính

(Điền các chữ số thích hợp vào khu vực chnóng sẽ được phnghiền tính đúng, sau đó viết lại phnghiền tính hoàn chỉnh vào ô đáp án)

Câu 1.1:….6 + 2…. = 48

Câu 1.2: 3…. + 52 = …6

Câu 1.3: 3… + …5 = 59

Câu 1.4: ….2 + 31 = 9….

Bạn đang xem: Đề thi violympic toán lớp 1 vòng 1

Câu 1.5: 9… – ….1 = 16

Câu 1.6:…7 – 3… = 11

Câu 1.7: 5… – ….1 = 21

Câu 1.8: 7… – …1 = 24

Câu 1.9:…4 – 12 = 4….

Câu 1.10: 75 + …3 = 9…

Bài 2: Vượt chướng ngại vật

Câu 2.1: 7… Đề thi Violympic toán lớp 1: Vòng 2

Bài 1:Sắp xếp những ô có giá trị tăng dần:

5 – 17 – 56 – 36 + 29
6 – 55 – 57 – 2102 + 4

Bài 2:Vượt chướng ngại đồ dùng.

Tính 1, 5 – 3 = …….

2, 4 – 3 = ……

3, 2 ­– 1 + 4 = …….

4, 3 + 1 = …….

5, 5 – 2 = ……

Bài 3: Điền vào chỗ ……

1, 3 + 5 = ……

2, 2 + 6 = ……

3, 7 + 1 = …….

4, 6 – 4 = ………

5, 5 – 2 + 3 = ……..

6, 4 + 4 = ……..

Điền vệt > , Đề thi Violympic toán lớp 1: Vòng 3

Bài 1:Sắp xếp những ô có mức giá trị tăng dần:

8 – 48 – 87 + 36 – 3 – 21 + 2 + 5
7 – 51 + 2 + 33 + 42 + 3 + 49 – 6

Bài 2:Đi tìm kho báu

Tính 1, 5 + 3 = …….

2, 9 – 4 = ……

3, 8 ­– 5 + 3 = …….

4, 9 – 3 – 2 = …….

5, 10 – 6 + 3 = ……

6, 1 + 4 + 5 = …….

7, 1 + 2 + 7 = …….

8, 10 – 5 = ……..

9, 1 + 3 + 5 = …….

10,10 – 5 – 3 = …..

11,10 – 4 – 3 = ……

12,10 – 7 + 2 = ……

Điền vết > , 8 – 4 – 34 + 27 + 28 – 6 – 25 – 4+ 36 – 4 + 35 + 26 + 47 – 4 + 57 – 6 + 45 – 4 + 24 + 59 – 6 + 13 – 2 – 14+ 37 + 35 + 34 – 2 – 18 – 3 – 28 – 2

Đề thi Violympic toán lớp 1: Vòng 4

Bài 1:Tìm cặp bằng nhau

5 + 4 – 36 + 3 – 16 – 29 + 1
3 + 26 + 14 – 3 – 19 – 4
2 + 7 – 75 – 5 + 15 + 4 – 15 + 5
8 + 19 – 3 + 16 – 68 – 3 – 3
1 + 38 – 3 – 41 + 2 + 39

Bài 2:Sắp xếp những ô có mức giá trị tăng dần:

1 + 210 – 4 – 42 + 7 – 19 – 83 + 4 – 1
6 – 5 – 13 + 6 – 56 + 36 + 15 + 3 + 2

Bài 3: Vượt chướng ngại vật vật dụng.

1, Điền số phù hợp vào chỗ chnóng : 6 = 10 – …….

2, Điền dấu ( > , Đề thi Violympic toán lớp 1: Vòng 5

Bài 1: Điền số tương thích vào nơi ……

1, 10 = 5 + …… + 3

2, 3 + 6 = 4 + ……

3, 7 + 2 – ….. = 6

4, Các số 3,6,7,1,9,2 được viết theo sản phẩm công nghệ từ từ phệ đến nhỏ bé là 9,….,6,3,2,1.

5, 3 + 4 – 1 , 7 + 3 – 97 – 3 – 13 – 2 – 11 + 4 + 41+ 2+ 3 + 42 + 4 – 15 + 4 + 14 + 5 – 72 + 2 + 22 + 8 – 11 + 4 – 28 + 2 – 66 + 3 – 15 + 4 – 33+ 6 – 48 –1 – 65 + 1 – 65 – 3 + 66 + 2 – 46 – 2 – 2

Bài 3: Cóc quà tài bố Điền số thích hợp vào địa điểm ……

1, 6 – …. = 2 (A.5, B. 4, C. 8, D. 3)

2, 3 + 4 + 2 = …… (A.7, B. 8, C. 6, D. 9)

3,6 – 5 = ……. (A.3, B. 2, C. 4, D. 1)

4, 6 + 1 = 8 – …… (A.3, B. 2, C. 1, D. 7)

5, 9 – 6 + ….. = 5 (A.4, B. 2, C. 3, D. 1)

6, 4 + 4 – …… = 2 (A.5, B. 6, C. 4, D. 3)

7,5 + …… = 7 – 3 + 2 (A.1, B. 4, C. 3, D. 2)

8,Tất cả những số tự nhiên và thoải mái nhỏ dại rộng 5 là A. (0,1,2,3,4 cùng 5) , B. (0,1,2,3, và 4)

C. (2,3,4 với 5) , D. (1,2,3, với 4)

9, 3 + 1 + 2 + 4 = 1 + ……. (A.7, B. 9, C. 8, D. 5)

10, Phnghiền tính gồm hiệu quả > 4…..Đề thi Violympic toán thù lớp 1: Vòng 6

Bài 1:Sắp xếp những ô có giá trị tăng dần:

9 + 19 – 34 + 411 – 1 – 510 – 6 – 4
36 + 2 – 75 + 212 – 2 – 13 – 1

Bài 2: Điền số tương thích vào khu vực ……

1, 10 – 2 = 7 + ……

2, 3 + 6 – 2 = ……

3, Có từng nào số thoải mái và tự nhiên to hơn 9 nhỏ rộng 5?…..

4, Số thoải mái và tự nhiên lớn hơn 10 nhỏ dại rộng 2? ……

5, 4 + 5 > 5 + ….. > 3 + 4

6, Có từng nào số thoải mái và tự nhiên trường đoản cú 0 mang lại 9? ……

7, Số lớn nhất trong các số 3,9,5,11,1,7 là số?……

8, Có toàn bộ ……số thoải mái và tự nhiên lớn hơn 7 nhỏ hơn 12?

Điền vết ( >, , Đề thi Violympic toán thù lớp 1: Vòng 7

Bài 1: Vượt chướng ngại đồ dùng.

1, Số 12 gồm 1chục cùng ……….đơn vị chức năng.

2, Tính 8 + 1 = ……..

3, Số lớn số 1 trong số tiên phong hàng đầu,7,12,4,9,3,2,1một là ……

4, Điền vết ( >, 10 – 2 – 113 + 2 + 14 + 3 + 213 + 49 – 5 – 37 + 36 + 3 – 416 – 414 – 3 + 817 – 2 – 18 – 59- 4 – 313 + 25 + 31+ 2 + 32010 – 616 – 3 + 515 – 4 + 212 + 4 – 5

Bài 3: Điền số phù hợp vào vị trí ……

1, 12 + 3 + 4 = ……

2, …… = 7 + 3

3, 12 + 6= …….

4, 9 – 4 = …….. + 1

5, 17 – 2 – 1 = ……

6, 8 + 2 – 5 = 7 – ……

Điền vệt ( >, Đề thi Violympic toán lớp 1: Vòng 8

Bài 1: Cóc kim cương tài tía Điền số phù hợp vào khu vực ……

1, 16 – 6 = ….. (A.11, B. 10, C. 12, D. 9)

2, 19 – 6 – 1 = …… (A.13, B. 12, C. 11, D. 14)

3, 19 – 7 = ……. (A.12, B. 2, C. 13, D. 11)

4, 13 + 4 – 6 = …… (A.15, B. 10, C. 11, D. 12)

5, 12 + 3 – 4 13+ 418 – 4 – 13 + 215 + 4 – 818 – 55 + 319 – 819 – 5 – 212 – 2 + 717 – 7 + 910 – 9 + 510 – 315 – 517 + 26 – 3 + 519 – 6 + 316 + 3 – 78 – 4 + 11 + 2 + 35 + 2

Bài 3: Điền số thích hợp vào nơi ……

1, 11 + 3 = ……

2, 10 + 7 = ……

3, 16 + 2 = …….

4, 10 + 3 = ……

5, 11 + 6 = ……

6, 16 – 4 = ……

7,18 – 2 = ……

8, 19 – 3 = ……

9, 17 – 3 = ……

10, 18 – 3 – ….. = 11

Đề thi Violympic toán thù lớp 1: Vòng 9

Bài 1:Sắp xếp những ô có mức giá trị tăng dần:

1 + 2 + 470 – 40 – 1018 – 215 – 5 – 1010 – 8 + 2
60 – 30 – 2015 + 4 – 218 – 8 – 210 + 8 – 45 + 4 – 3
trăng tròn + 30 + 2016 – 6 + 210 + 70 – 5010 + 8 – 717 – 6 + 8
50 – 10 + 4030 + 50 + 1019 – 5 + 113 – 3 – 770 – 40 + 30

Bài 2: Điền số phù hợp vào nơi ……

1, Linc tất cả 17 quả nhẵn bay,Linh mang lại Hà và Ngọc mỗi chúng ta 3 quả.Vậy Linh sót lại …… quả láng bay?

2,Trong sân vườn cây ăn uống trái đơn vị chưng Hồng trước đó tất cả toàn bộ 50 cây vải vóc.Mùa Xuân vừa rồi bác tdragon thêm 2 chục cây vải vóc nữa.Vậy hiện thời số kilomet vải trong vườn nhà bác Hồng có tất cả ….. cây.

3,Mẹ Lan cài 3 chục quả trứng con kê và 2 chục trái trứng vịt.Vậy bà mẹ Lan cài toàn bộ số trứng là …… trái.

4,Hoa có 19 nhỏ tem,Hoa cho mình Mai 4 con tem,cho bạn Linc 3 con tem.Hỏi Hoa còn bao nhiêu con tem? ……

5, …… – 5 + 2 = 19 – 6

6, 30 – trăng tròn + …… = 90

7, 18 – 6 + ……. = 15

8, 90 – 60 + ….. = trăng tròn + 60

9, Lan bao gồm 6 tranh ảnh ,bao gồm 3 loại màu xanh da trời,đỏ,tím.Mỗi bức ảnh vẽ một màu sắc.Biết số bức tranh màu xanh da trời là những nhất.Em hãy cho biết Lan tất cả từng nào bức tranh vẽ color xanh?

10, Hiện nay tuổi của nhì anh em cộng lại là 14 tuổi.Hỏi hai năm nữa tuổi 2 bằng hữu cùng lại là từng nào.

Bài 3:Đi tra cứu kho báu

Tính

1, 50 + 40 – 10 = ………

2, 70 – 40 + 30 = ………

Điền số vào địa điểm …..

3, 17 – …… = 50 – 40 + 2

4,13 – 3 – 7 = 9 – ……

5, 80 – ……. + 5 = 18 – 7 + 4

Đề thi Violympic toán lớp 1: Vòng 10

Bài 1: Cóc tiến thưởng tài cha Điền số phù hợp vào nơi ……

1, 30 + 60 – ….. = 40 + trăng tròn – 10 (A.30, B. 40, C. 10, D. 20)

2, 18 – 6 +1 …… – 5 + 3>6 + 4 +6 (A.18, B. 17, C. 19, D. 20)

Bài 2:Sắp xếp các ô có giá trị tăng dần:

30 -trăng tròn + 35 + 3 – 66 – 4 + 520 – 10 + 980 – 60 + 30
10 + 9 – 118 – 320 + 50 – 1013 – 3 – 1014 – 4 – 1
6 + 4 + 720 + 40 + 2017 – 7 – 680 – 20 – 406 + 4 + 60
50 + 20 – 6019 – 4 – 34 + 5 – 350 + 30 + 1070 – 60 + 1

Bài 3: Điền số thích hợp vào vị trí ……

1, Số lớn số 1 tất cả 2 chữ số mà lại 2 số kia cùng lại bởi 10 là số?……

2,Tính: 60 + 30 – 40 = ……..

3,Số …… là số liền trước số79.

4, Số 46 là số ngay thức thì sau số…..

5, Quân bao gồm 30 chiếc bánh ,Quân mang lại Hoàng 20 loại bánh .Mẹ đến Quân thêm 7 cái

bánh.Vậy Quân còn sót lại …… chiếc bánh.

6,90 – trăng tròn – 30 = …… + 60 – 40

7, Sau Khi An mang đến Bình 5 viên bi.Bình mang đến Cường 3 viên bi rồi Cường lại mang lại An

2 viên bi thì mỗi chúng ta đều sở hữu 15 viên bi. Hỏi thuở đầu An có bao nhiêu viên bi? ……

8, 15 + 2 – ….. = 18 – 6 + 2

9, Trong thời điểm này tuổi của nhì anh em cùng lại là 13 tuổi.Hỏi 3 năm nữa tuổi 2 anh em cùng lại là bao nhiêu? ……

10, Cho 3 số không giống nhau,các số này đều là số chẵn chục có 2 chữ số và đem 3 số đó cùng lại thì bởi 70.Tìm số lớn nhất vào 3 số đó.

Xem thêm: Điện Thoại Nokia Không Lên Màn Hình ? Phải Làm Sao? Cách Sửa Lỗi Điện Thoại Không Lên Màn Hình

Đề thi Violympic toán thù lớp 1: Vòng 11

Bài 1: Vượt chướng ngại vật đồ dùng.

1,Hãy cho biết bao gồm toàn bộ bao nhiêu số gồm 2 chữ số mà 2 chữ số của từng số đó giống nhau?…….. .

2,Số lớn số 1 tất cả 2 chữ số mà lại 2 chữ số của số đó cùng lại bằng 9?……

3,Hỏi cùng với 4 chữ tiên phong hàng đầu,3,5,7 em viết được bao nhiêu số tất cả 2 chữ số nhỏ tuổi hơn 52?……

4,Hãy cho thấy có toàn bộ bao nhiêu số tất cả 2 chữ số khác nhau mà 2 chữ số của từng số kia cùng cùng nhau bởi 6?……..

5,Hỏi với 4 chữ số 0,2,4,6 em viết được bao nhiêu số gồm 2 chữ số khác nhau?…….

Bài 2:Tìm cặp bởi nhau

29 – 2456 – 45 + 270 – 30 – 3021 + 75 – 13
79 – 6332 + 4211 + 213 – 3
86 – 1270 – đôi mươi + 696 – 35 + 2269 – 61
37 + 42 – 2388 – 7118 + 1 – 1419 – 6 + 3
35 – 24 + 630 – 20 -107 + 3 – 1016 – 6 – 2

Bài 3: Điền số thích hợp vào chỗ ……

1, Số có 2 chữ số nhỏ bé độc nhất mà 2 chữ số của số đó trừ lẫn nhau bằng 0 ?……

2, Hãy cho thấy thêm có tất cả từng nào số bao gồm 2 chữ số bé dại rộng 68?…….. .

3, Tìm số tất cả 2 chữ số mà 2 chữ số của số kia cộng lại thì bằng 6 còn 2 số kia trừ lẫn nhau thì bởi 0?…..

4, Hãy cho biết thêm có tất cả từng nào số gồm 2 chữ số lớn hơn 65?……..

5, Hãy cho thấy tất cả tất cả bao nhiêu số bao gồm 2 chữ số cơ mà những số kia đều phải có chữ số 7?….

6, ……. + 4 – 6 , Đề thi Violympic toán thù lớp 1: Vòng 12

Bài 1:Đi search kho báu

1,An gồm 65 con tem.An cho Hòa cùng Bình từng chúng ta 10 nhỏ tem.Hỏi An còn lại bao nhiêu nhỏ tem?………

2, 55 – …… + 14 = 48.

3, Hãy cho thấy thêm tất cả từng nào số bao gồm 2 chữ số khác biệt nhỏ rộng 35?…….

4, Bình hỏi Minh năm nay chị từng nào tuổi?Minch đáp tuổi bản thân nhiều hơn thế nữa 15 tuổi nhưng thấp hơn 17 tuổi .Mình kỉm chị bản thân 3 tuổi.Hỏi chị của người sử dụng Minh năm nay từng nào tuổi.?…….

5,Hãy cho biết có bao nhiêu số bao gồm 2 chữ số nhưng mà 2 chữ số kia rộng nhau 1 đơn vị?…….

Bài 2:Sắp xếp những ô có giá trị tăng dần:

42 + 47 – 1050 – trăng tròn – 2043 + 14 – 3262 – 51 + 2270 – 40 + 20
57 – 7 – 5016 – 6 – 348 – 3139 – 2051 + 23
37 + 60 – 3128 – 246 + 4 – 790 – 50 + 4097 – 34
99 – 1133 + 44 + 2226 + 1365 + 12 – 3586 – 71

Bài 3: Cóc rubi tài ba Điền số phù hợp vào vị trí ……

1,Một mhình ảnh vải dài 84 m,Lan giảm loại bỏ đi 23 m.Hỏi mhình họa vải còn sót lại lâu năm từng nào cm?

(A.41, B. 61, C. 51, D. 71)

2,Số tương thích điền vào vị trí …. là: 47 + 31 – 36 = …….. (A.72, B. 42, C. 62, D. 52)

3,Chọn phép tính bao gồm hiệu quả bằng 78 trong những phép tính dưới đây.

(A.33+44, B. 89 – 13, C. 43+35, D. 44 + 35)

4, Năm nay tuổi của 2 bằng hữu cùng lại là 67 tuổi.Hỏi 3 năm trước tuổi của 2 bằng hữu cùng lại là bao nhiêu tuổi? (A. 94, B. 95, C. 73, D. 61)

5,Tìm số lớn nhất có 2 chữ số nhưng mà 2 chữ số của số đó to hơn nhau 2 1-1 vị?

(A.13, B.64, C. 97, D. 75)

6,Hòa 29 tuổi,Bình thấp hơn Hòa 4 tuổi,Nga rộng Bình 3 tuổi.Hỏi chúng ta Nga bao nhiêu tuổi.?

(A.28, B. 31, C. 29, D. 30)

7,Hãy cho thấy từ bỏ 15 cho 19 tất cả bao nhiêu số có 2 chữ số.?

(A.20, B. 23, C. 24, D. 25)

8, Hãy cho thấy thêm tất cả từng nào số lớn hơn 25 cùng nhỏ tuổi rộng 48.

(A.22, B. 29, C. trăng tròn, D. 31)

9,Tất cả những số gồm 2 chữ số khác nhau viết được tự các chữ số 0,1,3 cùng lại cùng nhau được kết quả là: (A.84, B. 85, C. 94, D. 95)

10,Trong hình mặt có …… tam giác? A

(A.8, B. 7, C. 6, D. 4)

C D E B

Đề thi Violympic toán thù lớp 1: Vòng 13

Bài 1: Sắp xếp những quý hiếm theo thiết bị từ tăng vọt.

*

Bài 2: Hãy điền số phù hợp vào khu vực chnóng.

Câu 2.1: 7 – 6 + ………. + 0 = 3 + 6 – 2

Câu 2.2: 10 – ………. – 1 + 2 = 4 – 2 + 3 + 3

Câu 2.3: 2 + 7 – 1 + 2 = 4 + …….. + 3 + 2

Câu 2.4: 9 – 1 – 2 = 9 – ……… + 4

Câu 2.5: 10 – ……. + 2 = 3 – 0 + 6

Câu 2.6: lúc đem một trong những trừ đi số lập tức trước của số đó thì được kết quả bởi bao nhiêu?

Câu 2.7: 8 – ………. + 3 = 5 + 3 + 0 + 2

Câu 2.8: 10 – 1- 6 > 9 – ………. > 9 – 0 – 8

Câu 2.9: 10 – 7 + 2 – 1 + 2 = 9 – ………. + 1 + 2 – 1

Câu 2.10: 9 – 1 – 2 1 + ……… > 5 – 3 + 2

Câu 3.2: Số to hơn 8 nhưng lại nhỏ dại hơn 10 là số nào?

Câu 3.3: Điền vết >, Đề thi Violympic toán lớp 1: Vòng 14

Bài 1: Đỉnh núi trí tuệ

Câu 1.1:

*

Hình vẽ dưới đây bao gồm bao nhiêu điểm?

Câu 1.2:

*

Hình vẽ sau đây gồm bao nhiêu đoạn thẳng?

Câu 1.3:

*

Hình vẽ dưới đây bao gồm từng nào đoạn thẳng?

Câu 1.4: Từ 1 mang đến 11 tất cả từng nào khoảng cách?

Câu 1.5:

*

Hình vẽ dưới đây gồm bao nhiêu đoạn thẳng?

Câu 1.6: Số mười một được viết là: …………

Câu 1.7: Điền vết (>, , ; Đề thi Violympic toán thù lớp 1: Vòng 15

Bài 1: Cóc rubi tài ba

Câu 1.1: Chọn lời giải đúng trong những lời giải sau: 10 + 7 – …….. = 15

a. 3 b. 4 c. 2 d. 1

Câu 1.2: Chọn câu trả lời đúng trong số đáp án sau: 13 + …… – 3 = 15

a. 8 b. 6 c. 3 d. 5

Câu 1.3: Chọn giải đáp đúng trong số lời giải sau: 11 + ….. + 4 = 19

a. 2 b. 5 c. 4 d. 3

Câu 1.4: Chọn giải đáp đúng trong những lời giải sau: 10 – 9 + 18 – ……. = 10

a. 8 b. 9 c. 10 d. 7

Câu 1.5: Chọn câu trả lời đúng trong số câu trả lời sau: 19 – 4 + 2 > …… – 2 + 10 > 12 + 3

a. 5 + 4 b. 3 + 4 c. 8 d. 8 + 1

Câu 1.6: Chọn lời giải đúng trong số đáp án sau: 15 – 2 + …… = 13 + 6 – 1

a. 1 + 6 b. 3 + 1 c. 8 – 6 d. 5

Câu 1.7: Chọn đáp án đúng trong những đáp án sau: 12 + 7 – 3 Đề thi Violympic toán lớp 1: Vòng 16

Bài 1: Sắp xếp những quý giá theo sản phẩm công nghệ tự tăng dần

*

Bài 2: Hãy điền số thích hợp vào chỗ chnóng nhé!

Câu 2.1: …centimet + 30cm = 10centimet + 20centimet + 10cm

Câu 1.2: Cho những số: 20; 43; 25; 18; 16; 99; 21; 84; 19; 80; 59. Số bé tốt nhất trong những số đã cho là số nào?

Câu 2.3: Số thích hợp điền vào chỗ chnóng là ……………

*

Câu 2.4: An tất cả 50 viên bi. An đến Tùng 40 viên. Hỏi An còn từng nào viên bi?

Câu 2.5: Tìm một số trong những tròn chục, biết Lúc cùng số đó với 30 thì được hiệu quả nhỏ tuổi rộng 70 nhưng to hơn công dụng của phnghiền cộng 30 cùng với đôi mươi.

Câu 2.6: Tìm một số, biết số đó cộng cùng với 10 rồi trừ đi trăng tròn, rồi lại cùng với 60 thì bằng 90.

Câu 2.7: An có 40 quyển vlàm việc. Bình có 20 quyển vsống. Hỏi cả đôi bạn tất cả từng nào quyển vở?

Câu 2.8: Từ đôi mươi mang lại 60 gồm từng nào số tròn chục?

Câu 2.9: Ngăn uống bên trên tất cả 60 cuốn sách, ngnạp năng lượng bên dưới tất cả 40 quyển sách. Hỏi phải chuyển từng nào quyển sách tự ngăn uống trên xuống ngnạp năng lượng dưới nhằm nhị ngăn tất cả số quyển sách bởi nhau?

Câu 2.10: Số tức thời trước của số lớn nhất bao gồm một chữ số cộng với số bé nhỏ độc nhất tất cả nhì chữ số bởi bao nhiêu?

Bài 3: Đi tìm kiếm kho báu

Câu 3.1: Số tròn chục lập tức sau của số 30 cùng cùng với 40 bởi bao nhiêu?

Câu 3.2: Số nào cộng với 30 thì bằng 70?

Câu 3.3: Lớp 1A bao gồm 40 học sinh, lớp 1B gồm 30 học sinh, lớp 1C có đôi mươi học sinh. Hỏi cả cha lớp bao gồm tất cả bao nhiêu học tập sinh?

Câu 3.4: Số làm sao cùng cùng với 20 rồi cộng cùng với 30 thì bởi 90?

Câu 3.5: Tuấn suy nghĩ ra một vài, hiểu được số đó cùng với 2 rồi trừ đi 3 thì bởi 14. Hỏi Tuấn nghĩ ra số nào?

Đề thi Violympic toán lớp 1: Vòng 17

Bài 1: Vượt chướng ngại vật

Câu 1.1: Điền số tương thích vào nơi chấm: 80centimet – 60centimet + 60cm = 50cm + …….cm.

Câu 1.2: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 70centimet – 50centimet + 20centimet = 30centimet + …….cm.

Câu 1.3: Điền vết >, 70 – ……. > 10 + 20

Câu 3.7: Cho các số: 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. Viết được toàn bộ từng nào số tròn chục không to hơn 80?

Câu 3.8: Có bao nhiêu số gồm hai chữ số nhưng mỗi số đều sở hữu chữ số 0?

Câu 3.9: Lúc này, bé 5 tuổi, người mẹ hơn nhỏ 30 tuổi, bố rộng chị em 10 tuổi. Hỏi bố rộng con từng nào tuổi?

Câu 3.10: Thơm nghĩ về ra một số, biết rằng số kia cùng với 40 rồi trừ đi trăng tròn, rồi thêm vào đó 50 thì bởi 80. Hỏi Thơm suy nghĩ ra số nào?

Đề thi Violympic toán lớp 1: Vòng 18

Bài 1: Vượt chướng ngại vật vật

Câu 1.1: Số bé xíu duy nhất trong số số: 45; 37; 73; 51; 27; 72; 34; 56; 65; 39 là số nào?

Câu 1.2: Lan bao gồm 19 quyển vở. Lan cho Hoa với Bình mỗi bạn 4 quyển vngơi nghỉ. Vậy Lan còn sót lại …… quyển vngơi nghỉ.

Câu 1.3: Điền số thích hợp vào địa điểm chấm: 18 – 2 + 3 = 19 – 7 + …..

Câu 1.4: Em hãy cho biết thêm bao gồm toàn bộ từng nào số bao gồm nhị chữ số mà nhì chữ số của mỗi số này đều như là nhau.

Câu 1.5: Có toàn bộ từng nào số có hai chữ số nhưng nhị chữ số của mỗi số đó cùng lại với nhau thì bằng 8?

Bài 2: Cóc kim cương tài ba

Câu 2.1: Trong những số: 8; 9; 11; 14; 18; 23; 29; 36; 44. Có ….. số gồm hai chữ số.

a. 8 b. 9 c. 7 d. 11

Câu 2.2: 12 + 7 – 4 = 6 + 4 + …. Số tương thích điền vào chỗ chấm là:

a. 7 b. 5 c. 6 d. 4

Câu 2.3: Tính: 30cm – 20cm + 8centimet = ……

a. 10centimet b. 18cm c. 18 d. 10

Câu 2.4: 80 – 30 + 10 = …. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

a. 60 b. 40 c. 50 d. 30

Câu 2.5: 18 – 3 + 4 = 16 – 5 + ……. Số phù hợp điền vào địa điểm chấm là:

a. 9 b. 7 c. 8 d. 6

Câu 2.6: Lớp 1A tất cả 20 học viên nam giới cùng 10 học sinh nữ. Lớp 1B có 10 học sinh phái mạnh cùng đôi mươi học sinh thiếu nữ. Bởi vậy, cả nhì lớp có số học sinh là ……. học viên.

a. 80 b. 70 c. 60 d. 50

Câu 2.7: Có từng nào số lớn hơn 12 với bé dại hơn 19?

a. 12 b. 8 c. 6 d. 17

Câu 2.8: Cho: 5…> 58. Chữ số thích hợp điền vào vị trí chấm:

a. 8 b. 61 c. 9 d. 60

Câu 2.9: Từ 9 mang lại 19 có …… chữ hàng đầu.

a. 10 b. 12 c. 9 d. 11

Câu 2.10: Cho các chữ số: 2; 3; 8. Hỏi lập được tất cả bao nhiêu số bao gồm hai chữ số từ bỏ những chữ số sẽ mang lại.

a. 6b. 7 c. 8 d. 9

Bài 3: Hãy điền số tương thích vào chỗ …. nhé!

Câu 3.1: Cho những số: 13; 67; 35; 18; 12; 45; 87; 81; 11; 54; 78; 89. Tìm số nhỏ dại nhất trong những số đã đến.

Câu 3.2: Tìm một số, biết số kia cùng cùng với 6 rồi trừ đi 5 thì bằng 12.

Câu 3.3: Điền số thích hợp vào vị trí chấm: 16 + 3 – 7 4 + 6 + ……. > 15 – 3 + 2

Câu 3.6: Cho các chữ số:1; 7; 8. Viết số nhỏ nhắn tốt nhất gồm nhì chữ số tự các số đã mang lại.

Câu 3.7: Cho các chữ số: 5; 4; 8; 1; 7; 3; 9; 2; 6. Hãy viết số nhỏ tuổi duy nhất có nhị chữ số khác biệt được chế tạo bởi vì những chữ số đang mang đến.

Câu 3.8: Có từng nào số có nhì chữ số cơ mà mỗi số đều phải có chữ số 0?

Hãy điền vết >; Đề thi Violympic tân oán lớp 1: Vòng 19

Bài 1: Đi tra cứu kho báu

Câu 1.1: Điền số tương thích vào địa điểm chấm: 18 – 6 + … = 15 + 4 – 2

Câu 1.2: Cho những số: 67; 76; 34; 11; 12; 28. Số nhỏ nhắn duy nhất trong những số đang chỉ ra rằng số nào?

Câu 1.3: Tìm số nhỏ xíu nhất bao gồm nhị chữ số, biết nhì chữ số của số đó trừ cho nhau bởi 1.

Câu 1.4: Tìm số bé bỏng nhất tất cả hai chữ số, biết hai chữ số của số đó trừ lẫn nhau thì bởi 5.

Câu 1.5: Hãy đến biêt tất cả tất cả từng nào số có nhì chữ số, biết nhị chữ số của số kia cùng lại với nhau thì bởi 9.

Bài 2: Hãy điền số tương thích vào khu vực …. nhé!

Câu 2.1: Tuấn làm được trăng tròn bài bác tân oán, Nhung làm được 10 bài bác toán thù, Hạnh có tác dụng được 10 bài xích toán. Hỏi cả ba các bạn có tác dụng được từng nào bài bác toán?

Câu 2.2: Điền số tương thích vào vị trí chấm: 2 + 8 + ….. = 15 + 3 – 2

Câu 2.3: Điền số phù hợp vào khu vực chấm: 1 + 14 + 3 > 10 + ……. > 10 + 6 + 0

Câu 2.4: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 14 + 3 – 6 = ……. – 7

Câu 2.5: Điền số phù hợp vào chỗ chấm: 2 + 14 + 2 68. Chữ số thích hợp điền vào vị trí chấm là:

a. 9 b. 6 c. 8 d. 7

Câu 3.8: Có từng nào số có nhì chữ số to hơn 12 với nhỏ dại hơn 18?

a. 7 b. 6 c. 5 d. 4

Câu 3.9: Từ 6 đến 16 gồm ……. chữ số.

a. 21 b. 18 c. 10 d. 25

Câu 3.10: Nam có 19 viên bi. Nam mang lại Thành với Long mỗi các bạn 4 viên bi. Bởi vậy hôm nay Nam tất cả ….. viên bi.