Diện tích xung quanh lăng trụ

Diện tích bao quanh của hình lăng trụ đứng bởi tổng diện tích những khía cạnh bên hoặc bởi chu vi đáy nhân với chiều cao.

(S_xq = 2p.h)

(p) là nửa chu vi đáy, (h) là chiều cao

2. Diện tích toàn phần

Diện tích toàn phần của hình lăng trụ bởi tổng diện tích bao bọc và diện tích nhị đáy.

Loigiaitốt.com
You watching: Diện tích xung quanh lăng trụ

*
Bình luận
Bài tiếp theo
*

*
*
*
*
*
*
*
*See more: Iphone 6S Nên Có Kích Thước Màn Hình 6S Bao Nhiêu Inch ? Có Thay Được Cho 6S

*
*

Vấn đề em gặp mặt đề xuất là gì ?

Sai bao gồm tả Giải khó phát âm Giải không nên Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp Loigiaigiỏi.com


Cảm ơn chúng ta đang áp dụng haiermobile.vn. Đội ngũ thầy giáo buộc phải cải thiện điều gì nhằm chúng ta mang đến bài viết này 5* vậy?

Vui lòng còn lại ban bố nhằm ad có thể contact cùng với em nhé!
See more: Hệ Số Nhiệt Độ Của Tốc Độ Phản Ứng, Là Giá Trị Nào Sau Đây

Liên hệ | Chính sách

*
Hỏi bài bác
Đăng ký nhằm thừa nhận lời giải tuyệt và tư liệu miễn phí

Cho phép loigiaituyệt.com gửi những thông tin cho bạn để cảm nhận các giải thuật xuất xắc tương tự như tài liệu miễn phí.


Chuyên mục: Tin tức