Feed and grow fish

New fish simulator Feed và Grow! Brand new simulator / survival PC game! Awesome world to lớn hunt, feed & grow in! Multiplayer và singleplayer out now! Play now via Steam!

New fish simulator Feed and Grow!

Hunt other fish and sea creatures, feed và grow into larger beasts!Feed & Grow: Fish is an animal survival simulator in an amazing sea world. Start as Bibos or Raptor & straight away you are ready to dive sầu in to the mesmerizing world of Feed và Grow.

You watching: Feed and grow fish

Full release date? Play beta now!

At the moment the game is available via Steam on Early Access. It will include multiplayer và that"s the main reason for the Early Access. We want to lớn thử nghiệm it together with you và make it more awesome with new game modes, new playable fish and sea creatures, abilities and passives. Cheông xã it out now!


Controls & basics

It"s quite simple, swim around, look for food và eat it. You might have sầu to kill it first though.

- Rotate - Forward - Backward - Sprint - Bite - Eat – Menu / Pause Few helpful insights You can eat small tasty shrimps too – especially helpful for little „baby“ fish To eat, open your mouth (hold Right Mouse button) & swlặng through food. To attack / bite, open your mouth (hold Left Mouse button) và cthua it (release button) in front of something killable. In case you get stuchồng („bitten inkhổng lồ something“), bite again lớn release yourself. You can kill all kinds of fish, except for the ones of your own kind.

Should we add another tip? Tell us in review or forums on Steam!


Описание скоро

Hunt other fish & sea creatures, feed and grow inkhổng lồ larger beasts!Feed and Grow: Fish is an animal survival simulator in an amazing sea world. Start as Bibos or Raptor & straight away you are ready to lớn dive in to lớn the mesmerizing world of Feed và Grow.

Full release date? Play beta now!

At the moment the game is available via Steam on Early Access. It will include multiplayer and that"s the main reason for the Early Access. We want khổng lồ test it together with you & make it more awesome with new game modes, new playable fish & sea creatures, abilities và passives. Cheông xã it out now!


Controls and basics

It"s quite simple, swlặng around, look for food and eat it. You might have lớn kill it first though.

- Rotate - Forward - Backward - Sprint - Bite - Eat – Menu / Pause Few helpful insights You can eat small tasty shrimps too – especially helpful for little „baby“ fish To eat, open your mouth (hold Right Mouse button) & swlặng through food. To attaông xã / bite, open your mouth (hold Left Mouse button) và close it (release button) in front of something killable. In case you get stuchồng („bitten inlớn something“), bite again to lớn release yourself. You can kill all kinds of fish, except for the ones of your own kind.

Should we add another tip? Tell us in review or forums on Steam!


Beschreibung bald verfügbar

Hunt other fish & sea creatures, feed & grow inlớn larger beasts!Feed & Grow: Fish is an animal survival simulator in an amazing sea world. Start as Bibos or Raptor và straight away you are ready khổng lồ dive sầu in to the mesmerizing world of Feed và Grow.

Full release date? Play beta now!

At the moment the game is available via Steam on Early Access. It will include multiplayer và that"s the main reason for the Early Access. We want khổng lồ demo it together with you & make it more awesome with new game modes, new playable fish and sea creatures, abilities & passives. Check it out now!


Controls và basics

It"s quite simple, swyên around, look for food & eat it. You might have to kill it first though.

- Rotate - Forward - Backward - Sprint - Bite - Eat – Menu / Pause Few helpful insights You can eat small tasty shrimps too – especially helpful for little „baby“ fish To eat, open your mouth (hold Right Mouse button) and swlặng through food. To attaông chồng / bite, open your mouth (hold Left Mouse button) and cthất bại it (release button) in front of something killable. In case you get stuchồng („bitten inlớn something“), bite again lớn release yourself. You can kill all kinds of fish, except for the ones of your own kind.

Should we add another tip? Tell us in Reviews or forums on Steam!


Opis już wkrótce

Hunt other fish and sea creatures, feed & grow inkhổng lồ larger beasts!Feed and Grow: Fish is an animal survival simulator in an amazing sea world. Start as Bibos or Raptor và straight away you are ready to dive in khổng lồ the mesmerizing world of Feed và Grow.

Full release date? Play beta now!

At the moment the game is available via Steam on Early Access. It will include multiplayer và that"s the main reason for the Early Access. We want lớn test it together with you & make it more awesome with new game modes, new playable fish and sea creatures, abilities & passives. Chechồng it out now!


Controls & basics

It"s quite simple, swim around, look for food and eat it. You might have sầu to lớn kill it first though.

- Rotate - Forward - Backward - Sprint - Bite - Eat – Menu / Pause Few helpful insights You can eat small tasty shrimps too – especially helpful for little „baby“ fish To eat, open your mouth (hold Right Mouse button) và swim through food. To attaông xã / bite, open your mouth (hold Left Mouse button) & cthua trận it (release button) in front of something killable. In case you get stuông xã („bitten inlớn something“), bite again to release yourself. You can kill all kinds of fish, except for the ones of your own kind.

Should we add another tip? Tell us in nhận xét or forums on Steam!


Nová hra o rybkách – simulátor Feed and Grow

Vydaj sa mãng cầu lov rýb a ďalších morských tvorov a staň sa väčšou rybou! Feed và Grow: Fish je zvierací simulátor o prežitie v úžasnom podmorskom svete. Začínaš ako Bibos alebo Raptor a hneď môžeš skočiť do fantastického sveta Feed và Grow.

Kedy vyjde plná hra? Hraj cez Steam!

Momentálne je hra dostupná cez Steam na Early Access. Bude zahŕňať multiplayer a to lớn je aj hlavný dôvod pre Early Access. Chceme ju otestovať spolu s vami a spraviť ju ešte úžasnejšiu s novými hernýmày mechanikami, novýmày hrateľnými rybkangươi a morskýngươi tvormày, schopnosťangươi a pasívkamày. Beta verzia by mala výjsť v priebehu Vianoc 2015!


Ovládanie a základy hry

Veľmi jednoduché, plávaj po svete, hľadaj jedlo a zjedz ho. Možno ho však budeš musieť najprv zabiť.

- Otáčanie - Dopredu - Dozadu <Ľavý Shift> - Šprint <Ľavé tlačítko myši> - Hrýzť - Jesť – Menu / Pauza Pár nápomocných tipov Môžeš jesť aj malé krevetky – tip najmä pre malé začínajúce rybky. Aby si potravu zjedol, otvor ústa (podrž Pravé tlačítko myši) a preplávaj cez jedlo. Aby đắm đuối zaútočil / hrýzol, otvor ústa (podrž Ľavé tlačítko myši) a zatvor ich (pusti tlačítko) pred niečím, čo sa dá zabiť. Ak sa zasekneš (ostaneš „zahryznutý v niečom“), hryzni ešte raz a koristi sa pustíš. Môžeš zabíjať všetky druhy rýb, okrem svojho (druh, za ktorý hráš).

Mali by sme pridať ďalší tip? Napíš nám na Steame!


Nová hra o rybkách – simulátor Feed và Grow

Vydej se mãng cầu lov ryb a dalších morských tvorů a staň se větší rybou! Feed và Grow: Fish je zvířecí simulátor o přežití v úžasným podmořským světe. Začínáš jako Bibos nebo Raptor a hned můžeš skočit vì fantastických vod Feed and Grow.

See more: Đại Biểu Quốc Hội Dương Thu Hương, Dũa Đảng Nghe Đến

Kdy výjde plná hra?

Momentálně je hra dostupná cez Steam v Early Access. Bude v ní multiplayer a to je taky hlavní důvod pro Early Access. Chceme jí otestovat spolu s váma a spravit ju ješte úžasnejší s novýngươi hernýmày mechaniky, novýma hratelnýma rybkama a mořskýma tvorma, schopnostma a pasívkamày. Beta verzie by mala vyjít v průběhu Vánoc 2015.


Ovládaní a základy hry

Velice jednoduché, plávej po světe, hledej jídlo a sněz ho. Možná ho však budeš muphối nejprve zabịt.

- Otáčaní - Vpřed - Vzad - Šprint - Kousat - Jíst – Menu / Pauza Pár nápomocných tipů Můžeš jíst i malé krevetky – dobrý tip pro malé začínajíci rybky. Aby jtê mê potravu sněz, otevři ústa (podrž Pravé tlačítko myši) a prepluj skrz jídlo. Aby jyêu thích zaútočil / kousal, otevři ústa (podrž Levé tlačítko myši) a zavři je (pusti tlačítko) před nečím, co se dá zabít. Ak se zasekneš (ostaneš „zakousnutý v něčem), kousni ješte jednou a kořisti jse pustíš. Můžeš zabíjet všechny druhy ryb, kromě toho svého (druh, za kterej hráš).

Měli by jsme přidať další tip? Napíš nám na Steamu!


Love it! I find it lớn be extremely fun, and I cannot wait till multiplayer"s out!

A very quality twist khổng lồ the survival game. I really enjoyed the game & got fairly high in màn chơi.

Really a great game, và great idea. i can"t wait for multiplayers mode. 5/5


Feed and Grow is a br& new game based in an amazing sea world. You play as a fish và your goal is lớn hunt other fish. As the name goes, feed and grow! :)

In development

The game is in the early development stage at the moment và we have sầu fun plans for it. Aý muốn the most anticipated updates is the multiplayer version (và, boy our local network demo version is soooo much fun :) ). Stay tuned for more updates, coming very very soon.

Goals

Online Multiplayer Local network multiplayer is already working và will be available too, once we finish the online version.New maps and unique game modes on top of current survival modeDeadmatch, Team deadmatch, Steal the flag, Capture spawn area or even a fun "zombie?" infection-run/swim-for-your-lifeA lot of more diversity, more fish species và other sea creaturesUnique special attacks, abilities và passive sầu effects lớn certain species.

Meet the bros


*
*

Feed & Grow game is made by a team of two brothers, Robert (programming), Dominik (graphics), we"re from Slovacơ (EU). Any reply or message is directly from us and we"re excited to meet you all in Feed và Grow world :)

The whole game is custom made by us, from the idea through graphics, 3D models, gameplay physics to lớn the trang web here :)

Multiplayer version release date?

Fingers crossed (or fingers on the keyboard :) in December năm ngoái :) We"re working hard to lớn get it all up and ready.

If there"s anything you want khổng lồ tell us, we"re more than happy to lớn hear from you - gmail, Facebook or GameJolt are pretty fine khổng lồ tương tác us :) và we value every word from you, guys.

Also, we want lớn say a big thanks to lớn the amazing crowd at GameJolt, all the tín đồ videos, commenters on multiple sites for their great help, tips và awesome support so far!


*

Feed and Grow: Fish

Animal survival PC game in an amazing undersea world

Let"s be friends!

Terms and Conditions và Privacy policy

Feed & Grow 2021 | All rights reserved | Web kiến thiết by Miss Marketing


We are using cookies to give you the best experience on our trang web.

See more: Anh Nhớ Trước Đây Dáng Em Gầy Gầy, Hợp Âm Nắng Chiều

You can find out more about which cookies we are using or switch them off in settings.