HÀM ĐẾM NGÀY THÁNG TRONG EXCEL

Excel đến haiermobile.vn 365 Excel cho haiermobile.vn 365 dành cho máy Mac Excel cho web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel năm nhâm thìn Excel năm nhâm thìn for Mac Excel 2013 SharePoint Foundation 2010 Excel 2010 SharePoint Server 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 Windows SharePoint Services 3.0 Xem thêm...Ít hơn

Chình họa báo: Excel cung ứng hàm DATEDIF nhằm cung cấp sổ làm việc trước đó tự Lotus 1-2-3. Hàm DATEDIF hoàn toàn có thể tính tân oán những hiệu quả ko đúng trong những một vài kịch bạn dạng nhất mực. Vui lòng xem mục sự rứa đang biết của bài viết này nhằm hiểu biết thêm cụ thể.

Bạn đang xem: Hàm đếm ngày tháng trong excel


Cú pháp

DATEDIF(start_date,end_date,unit)

Đối số

Mô tả

start_date

Bắt buộc

end_date

Bắt buộc

Ngày đại diện cho một ngày sau cuối hoặc ngày hoàn thành khoảng chừng thời gian.

Unit

Loại ban bố mà bạn có nhu cầu trả về, trong đó:

Unit

Trả về

"Y"

Số năm hoàn vớ trong khoảng thời hạn.

"M"

Số mon hoàn vớ trong gần đúng thời gian.

"D"

Số ngày trong vòng thời gian.

"MD"

Sự biệt lập thân các ngày trong start_date với end_date. Đã bỏ lỡ tháng và năm của ngày.

Xem thêm: Download Sổ Thu Chi Misa Cho Pc, Mua Sổ Thu Chi Misa


Quan trọng: Chúng tôi khuyên chúng ta không nên thực hiện tsay mê đối "MD", do bao gồm số lượng giới hạn đã biết đi kèm theo. Hãy xem mục những sự cố kỉnh đang biết dưới đây.


"YM"

Sự biệt lập giữa các tháng trong start_date và end_date. Đã làm lơ ngày với năm của ngày

"Yd"

Sự biệt lập giữa các ngày vào start_date với end_date. Đã bỏ lỡ năm của ngày.

Chụ thích

Ngày tháng được lưu trữ sinh hoạt dạng số sê-ri tiếp tục nhằm thực hiện vào tính toán thù. Theo mặc định, ngày 01 Tháng 1 năm 1900 là số sê-ri 1 và ngày 01 Tháng một năm 2008 là số sê-ri 39448 bởi nó là 39.447 ngày sau ngày 01 Tháng 1 năm 1900.

Hàm DATEDIF rất có lợi trong số công thức khi bạn bắt buộc tính toán độ tuổi.

Ví dụ

Ngày_bắt_đầu

Ngày_kết_thúc

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=DATEDIF(Start_date,End_date,"Y")

Hai năm hoàn tất trong gần đúng thời gian (2)

=DATEDIF(Start_date,End_date,"D")

440 ngày thân 1 mon 6 năm 2001 và 15 tháng 8 năm 2002 (440)

=DATEDIF(Start_date,End_date,"YD")

75 ngày giữa 1 tháng 6 và 15 tháng 8, bỏ qua các năm của ngày (75)

Các vấn đề đã biết

Tsay đắm đối "MD" hoàn toàn có thể đến hiệu quả là số âm, số không hoặc kết quả ko chính xác. Nếu bạn đang search cách tính tân oán các ngày còn sót lại sau tháng tròn sau cùng, đó là một chiến thuật ráng thế:

*

quý khách hàng đề xuất thêm trợ giúp?

Quý khách hàng luôn rất có thể hỏi một Chuyên Viên trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc nhận sự hỗ trợ trongCộng đồng trả lời.