Hiển Thị Đuôi File Trong Win 10

Theo khoác định thì sau thời điểm cài win hoàn thành máy tính của các bạn sẽ bị ẩn một vài bản lĩnh như tự động ẩn các file cache, file hệ thống, đuôi không ngừng mở rộng của các file…

Mục đích của vấn đề này là làm cho Windows của người tiêu dùng hiển thị được gọn gàng và thật sạch hơn, mặc dù “sạch” không có nghĩa là tốt đâu nhá