Học viện chính trị hành chính khu vực 1

Học viện Chính trị khu vực I nằm trong Học viện Chính trị quốc gia TP HCM được Ra đời năm 1953, tiền thân là những ngôi trường Đảng khu vực Tả Ngạn, khu vực Ba, quần thể Bốn, Tây Bắc, Việt Bắc trong những năm 1953-1959. Trong quy trình phát hành cùng cải tiến và phát triển, Học viện đã từng qua không ít thời kỳ vận động cùng với những tên thường gọi khác nhau, kia là:

Năm 1983, vừa lòng tuyệt nhất các ngôi trường Nguyễn Ái Quốc I, II, III, IV cùng VI thay tên thành ngôi trường Nguyễn Ái Quốc I.

You watching: Học viện chính trị hành chính khu vực 1

Đến năm 1990, triển khai đưa ra quyết định số 103-QĐ/TW ngày 01 tháng 03 năm 1990 của Ban Bí thỏng Trung ương, ngôi trường Nguyễn Ái Quốc I vừa lòng tuyệt nhất cùng với ngôi trường Tổ chức – Kiểm tra Trung ương đem thương hiệu là trường Nguyễn Ái Quốc khoanh vùng I.

Năm 1993, triển khai ra quyết định số 61-QĐ/TW ngày 10 tháng 3 năm 1993 của Bộ Chính trị, trường đổi tên thành Phân viện Hà Nội Thủ Đô trực trực thuộc Học viện Chính trị giang sơn HCM.

Ngày 02 mon 8 năm 2005, Bộ Chính trị ra quyết định số 149-QĐ/TW thay tên Phân viện Hà Nội Thủ Đô thành Học viện Chính trị Khu Vực I trực thuộc Học viện Chính trị non sông TP HCM.

Thực hiện ra quyết định số 60-QĐ/TW ngày thứ 7 mon 05 năm 2007 với ra quyết định số 100-QĐ/TW ngày 22 mon 10 trong năm 2007 cùng nghị định số 129/2008/NĐ-CPhường ngày 17 tháng 0hai năm 2008 của Chính phủ về chức năng trách nhiệm của những trường trực thuộc khối hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị Khu Vực I thay tên thành Học viện Chính trị - Hành bao gồm khu vực I (năm 2007) ở trong Học viện Chính trị - Hành chính non sông HCM.

Đến tháng 0hai năm năm trước Học viện Chính trị - Hành bao gồm khoanh vùng I một lần đổi tên thành Học viện Chính trị khoanh vùng I trực thuộc Học viện thiết yếu trị nước nhà Hồ Chí Minh theo ra quyết định số 544/QĐ-HVCTQG ngày 18 mon 02 năm năm trước. Chức năng, nhiệm vụ với cơ cấu tổ chức triển khai của Học viện Chính trị Quanh Vùng I được lao lý tại Quyết định số 2952/QĐ-HVCTQG ngày 27 mon 6 năm năm trước của Giám đốc Học viện Chính trị đất nước Sài Gòn. Nhiệm vụ của Học viện từ thời điểm đó là giảng dạy, bồi dưỡng cán bộ dự nguồn, cán cỗ chỉ huy quản lý các cấp của Đảng cùng Nhà nước, huấn luyện hệ cử nhân với sau đại học những siêng ngành theo quy định của Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên. Tổ chức với tđắm đuối gia những hoạt động nghiên cứu khoa học phục vụ công tác làm việc huấn luyện.

do đó, xuất phát điểm từ 1 trường Đảng thành lập vào thời kỳ đao binh kháng thực dân Pháp, với tác dụng đa số ban đầu là đào tạo và giảng dạy, bồi dưỡng cán cỗ cấp thị xã mang đến Đảng, Nhà nước, giao hàng sự nghiệp “binh lửa, con kiến quốc”, tới lúc này, Học viện đã trở thành một đơn vị chức năng nằm trong hệ thống Học viện Chính trị tổ quốc Sài Gòn, cùng với tính năng trách nhiệm càng ngày được mở rộng với đa dạng chủng loại.

Học viện Chính trị khu vực I là trung vai trung phong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán cỗ khoa học trình bày bao gồm trị của Đảng, Nhà nmong, các tổ chức chính trị làng hội, những công ty lớn Nhà nước và các đơn vị chức năng sự nghiệp công lập ở khoanh vùng phía Bắc; nghiên cứu và phân tích công nghệ giải thích và các đoàn thể chính trị - xã hội bên trên địa bàn các tỉnh phía Bắc, các Ban, Ngành Trung ương theo phân cấp của Học viện Chính trị nước nhà Sài Gòn.

See more: Câu 5: Phân Tích Nội Dung Quy Luật Lượng Chất, Phân Tích Nội Dung Quy Luật Lượng Và Chất

Học viện gồm nhiệm vụ:

- Đào sinh sản, bồi dưỡng cán cỗ chỉ đạo, thống trị chủ đạo và dự mối cung cấp mang đến cung cấp trưởng, phó chống cùng tương đương của các Bộ, Ban, Ngành Trung ương cùng những Sở, Huyện, Quận, Thị xã; giảng dạy nhằm chuẩn chỉnh hóa chức vụ công chức được cán bộ không trực thuộc diện quy hướng cán cỗ lãnh đạo, quản lý; huấn luyện và đào tạo, bồi dưỡng chức danh Bí tlỗi Đảng ủy, Giám đốc công ty Nhà nước trên địa bàn được phân công; giảng dạy cán bộ chỉ đạo, cai quản và cán bộ lý luận thiết yếu trị chan nước bạn Lào; giảng dạy cao học một vài siêng ngành theo sự phân công của Học viện Chính trị quốc gia HCM.

- Nghiên cứu vãn kỹ thuật trình bày Mác - Lênin, tứ tưởng Sài Gòn, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, kỹ thuật bao gồm trị, hành chính cùng một số ngành khoa học buôn bản hội - nhân vnạp năng lượng không giống theo hướng: phục vụ vấn đề nâng cao chất lượng huấn luyện và đào tạo, tu dưỡng cán cỗ, cung cấp luận cứ đọng kỹ thuật đến bài toán desgin và hoàn thành xong con đường lối, cơ chế của Đảng, Nhà nước, tổng kết, có tác dụng riêng biệt đông đảo vụ việc trình bày với trong thực tiễn new nảy sinh; chú trọng cả nghiên cứu cơ bản với nghiên cứu vận dụng, gắn lý luận với thực tiễn…

- Hợp tác quốc tế trong giảng dạy, phân tích công nghệ theo phương pháp của Đảng, Nhà nước với của Học viện Chính trị non sông Sài Gòn.

Học viện Chính trị Quanh Vùng I gồm 10 đơn vị chức năng; 16 đơn vị chức năng đào tạo và giảng dạy với nghiên cứu và phân tích khoa học (tất cả 13 khoa, 01 Tạp chí giáo dục và đào tạo lý luận; 01 Trung trọng điểm thông tin khoa học; 01 Viện Nghiên cứu vãn Chính sách và phát triển). Tính đến tháng 06 năm 2018, Học viện Chính trị khoanh vùng I có 323 cán cỗ, viên chức. Hàng Ngũ Cán Bộ công nghệ của Học viện tất cả 09 PGS, TS; 57 TS; 132 Ths.

Về công tác đào tạo

Kết quả của công tác đào tạo bồi dưỡng năm 2017-2018 của Học viện Chính trị quần thể vực I: Hệ Cao cung cấp giải thích thiết yếu trị tập trung đã mở 18 lớp với tổng số 747 học viên; Hệ Cao cung cấp giải thích chủ yếu trị ko tập trung mở 21 lớp với rộng 1880 học viên; Hệ Cử nhân chính trị mang đến học viên nước Cộng hòa Dân nhà Nhân dân Lào có 05 lớp (mỗi năm có 1 lớp từ Lào sang); Hệ Cao học quản lý kinh tế với 40 học viên; 11 lớp Bồi dưỡng quy trình về Công tác Kiểm tra Đảng, Công tác Tổ chức, Dân vận, Văn uống phòng cấp ủy, với số lượng 81 học viên.

Về công tác nghiên cứu khoa học

Trong giai đoạn 2010-2015, ngoài các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ và cơ sở được cấp gớm phí theo nguồn ngân sách nhà nmong phân bổ, Học viện chủ trì thực hiện 09 đề tài cấp Nhà nước, 03 đề tài nghiên cứu cơ bản NAFOSTED theo sự đầu tứ, quản lý trực tiếp của Bộ Khoa học và Công nghệ. Học viện tổ chức 09 hội thảo quốc gia và quốc tế (trong đó có 02 Hội thảo quốc tế).

Năm năm nhâm thìn, triển knhì nghiên cứu 20 đề tài cấp Bộ và cơ sở các loại. Trong đó có 18 đề tài đạt loại xuất sắc. Năm 2017, có 66 đề tài cấp Bộ và cơ sở đang được triển khai trong số đó 06 chủ đề cung cấp cỗ, 18 đề tài cửa hàng phân cung cấp, 31 đề tài các đại lý tự nhà, 04 đề tài bởi vì quỹ Nafoted tài trợ, 05 vấn đề cấp cho tỉnh/đô thị, 02 đề bài cấp cho Nhà nước.

Về Hợp tác quốc tế

Trong thời điểm này, Học viện Chính trị khoanh vùng I tất cả tình dục hợp tác nghiên cứu và phân tích công nghệ với những nước: Trung Hoa, Lào, Nga, Úc, Anh, Pháp, Hàn Quốc, nước Nhật... với rất nhiều trường đại học, viện phân tích, những tổ chức triển khai nước ngoài không giống.

See more: Đội Điều Tra Đặc Biệt 1 (2008), Đội Điều Tra Đặc Biệt 2008 Tvb Sctv9 Lồng Tiếng

Về cơ sở đồ chất

Thương hiệu vật hóa học, kỹ thuật, trang vật dụng của Học viện đã có đầu tư kiến thiết, cải tạo, upgrade. Đến ni, khối hệ thống giảng đường, thư viện, nhà ở học viên, đơn vị hiệu bộ, trang thứ dạy học tập từng bước được tiến bộ hóa, thỏa mãn nhu cầu thử khám phá giao hàng học tập, huấn luyện và đào tạo, nghiên cứu của Học viện.


Chuyên mục: Tin tức