Khôi phục cài đặt gốc sony m4

Hôm qua mình phục sinh cài đặt cội. xong máy kêu nhập password google (đặc điểm này mình ghi nhớ nhé. nhập pc ok) nhập cả chục lần ko nhậnđề xuất mình vào web myxperia....cho rằng ngắt kết nối với tk gg thì nó sẽ không kinh nghiệm pass nữa....vậy là mình remove device trên website rồi