Khung bìa báo cáo thực tập

Dưới đó là 12 mẫu mã bìa rất đẹp phù hợp để làm mẫu bìa đái luận, luận văn uống, báo cáo giỏi nghiệp, thực tập, đồ vật án tuyệt bất kỳ bài bác báo cáo, thu hoạch như thế nào. Mẫu size bìa rất đẹp đã để cho tài liệu của chúng ta trông chuyên nghiệp hóa hơn trong mắt bạn coi.

Tất nhiên, trên Word cũng cung cấp sinh sản mẫu bìa tuy nhiên từ bỏ bản thân kiến tạo sẽ tốn những thời hạn, các bạn hoàn toàn rất có thể ghxay chi tiết của chủng loại bìa Word này sang trọng mẫu bìa không giống mang đến phù hợp với mục tiêu thực hiện của mình.


Download Mẫu bìa báo cáo thực tập – luận văn giỏi nghiệp

*

Link thiết lập chủng loại bìa 1 : Google Drive

*

Link cài đặt mẫu mã bìa 2: Google Drive

*

*

Link cài đặt mẫu mã bìa 4: Google Drive

*

Link download chủng loại bìa 5: Google Drive

*

Link 6: Google Drive


*

liên kết 7: https://drive sầu.google.com/file/d/0B1W2mmvbEnJVcnVrcEt4eGFwOEU/view?usp=sharing

*

Link 8: https://drive sầu.google.com/file/d/0B1W2mmvbEnJVZXpDSWhra2d0cG8/view?usp=sharing

*

Link 9: https://drive.google.com/file/d/0B1W2mmvbEnJVdU5vS3dxT2dRWFU/view?usp=sharing

*

Link 10: https://drive sầu.google.com/file/d/0B1W2mmvbEnJVQk1OUEhFcDhIVGs/view?usp=sharing

*

Link 11: https://drive.google.com/file/d/0B1W2mmvbEnJVOElqTllCTkNoN0U/view?usp=sharing