Kinh tin kính các thánh tông đồ

SOLEMNI HAC LITURGIA(Kinch Tin kính của Dân Thiên Chúa)

của Đức Thánh ChaPhaolô VI

Bài giảng Thánh lễbế mạc “Năm Đức Tin”Quảng trường Thánh Phêrô - 30 tháng 6, 1968

Kính thưa đồng đội đáng kính và cáccon thân mến,

1. Với phụng vụ trọng thể nàychúng ta kết thúc cử hành 1900 năm tử đạo của các thánh Tông đồPhêrô và Phaolô, và vị đó khép lại Năm Đức tin. Chúng ta dâng hiến nămnày đến việc kính nhớ các thánh Tông đồ để chúng ta có thể làmchứng cho yêu cầu kiên định trung thành với kho tàng đức tin (x. 1 Tm6,20) mà các ngài đã truyền lại đến chúng ta, và để chúng ta kiệncường khao khát nhờ vào đó mà sống trong mọi hoàn chình ảnh lịch sử màGiáo Hội đang tiến bước giữa cuộc lữ hành trần thế này.

2. Chúng tôi thấy mình có bổn phậnnhớ ơn toàn cục mọi người đã đáp lại lời chúng tôi mời hiểu mà hoànthành rất giỏi đẹp Năm Đức tin bằng việc đào sâu sự gắn bó bản thânvới lời Thiên Chúa, bằng việc canh tân việc tulặng xưng đức tin trongnhững cộng đoàn khác nhau, và bằng chứng tá đời sống Kisơn giáo. Đặcbiệt chúng tôi tỏ lòng nhớ ơn và chúc lành tới bằng hữu vào hàngGiám mục, và tới nói chung các tín hữu của Hội Thánh Công Giáo.

Uỷ thác

3. Nhỏng vậy, chúng tôi thấy rằngchúng tôi phải hoàn thành sự uỷ thác của Đức Kisơn đến thánh Phêrô,mà chúng tôi kế vị ngài; đó là, củng cố đức tin mang lại bạn bè củachúng tôi (x. Lc 22,32). Dĩ nhiên, ý thức bé người yếu đuối của mình,mặc dù với hoàn toàn quyền lực mà tinc thần của chúng tôi nhận lãnh từ mệnhlệnh này, chúng tôi sẽ tuyên ổn xưng đức tin, công bố một khiếp tin kính,nói đúng ra đây ko phải là một định nghĩa tín điều, mà kinh nàylặp lại cách cơ bản ghê tin kính Nicea, kinh tin kính thuộc về truyềnthống bất tử của Hội Thánh của Thiên Chúa, cùng với vài knhì triểndo điều kiện linh nghiệm mà thời đại chúng ta nhu cầu.

4. Khi thực hiện bản tuyên ổn xưng đứctin này, chúng tôi nhận biết có một nỗi băn khoăn sẽ khuấy độngnhững không khí sống hiện đại nào đó có tương quan đến đức tin. Nhữngkhông gian sống đó không thoát khỏi hình họa hưởng của một thế giới đangbị vắt đổi cách sâu sắc, vào đó rất nhiều điều vững trãi bị đemra bàn cãi tốt ttinh ranh luận. Chúng tôi thấy tức thì cả Người Công giáo cũngđể mình bị lôi cuốn theo đam mê thích sự cụ đổi và cái mới lạ.Giáo Hội, một cách chắc chắn nhất, luôn luôn luôn có bổn phận nổ lựchọc hỏi sâu hơn và trình bày, theo một cách hợp thức rộng đến các thếhệ về sau, các mầu nhiệm khôn dò của Thiên Chúa, phong phú cho mọingười được hưởng hoa trái ơn cứu độ. Nhưng đồng thời phải có sự quantâm lớn nhất, trong những khi hoàn thành bổn phận nghiên cứu vốn không thểthiếu này, để không làm tổn hại các giáo huấn của đức tin Kitôgiáo. Bởi vì điều đó sẽ làm nổi lên sự nhiễu loạn và bối rối chonhiều trung khu hồn tín hữu, rủi ro nhỏng có thể thấy vào những ngàynày.

Hãy đợi chờ LờiChúa

5. Về khía cạnh này, thật quantrọng để nhắc lại rằng, ngoài những hiện tượng được xác minc vềmặt khoa học, trí tuệ Thiên Chúa ban đến chúng ta đạt tới bản chấtcủa nó, và không chỉ 1-1 thuần là sự trình bày có tính chủ quannhững cấu trúc và sự phát triển của ý thức; và, mặt khác, nhiệmvụ giải thích – thuộc về khoa chú giải – là cố gắng đọc và phântích, trong lúc vẫn tôn trọng lời được diễn tả, ý nghĩa mà một bảnvăn truyền tải, chứ ko phải tái tạo ý nghĩa này, theo vài kiểucách nào đó, đến hợp với những giả thuyết tuỳ tiện.

6. Nhưng trên hết, chúng tôi đặtniềm tin không lay chuyển vào Chúa Thánh Thần, linh hồn của Giáo Hội,và vào đức tin đối thần bắt nguồn mang lại sự sống của Thân Mình MầuNhiệm. Chúng tôi biết rằng các trung khu hồn đã trông chờ lời của Vị ĐạiDiện Đức Kiđánh, và chúng tôi đáp lại sự trông chờ đó bằng nhữngchỉ dẫn mà chúng tôi đều đặn ban hành. Nhưng từ bây giờ chúng tôi cóđược cơ hội để tuyên bố cách long trọng rộng.

7. Vào ngày được chọn kết thúc NămĐức tin, vào lễ các Thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, chúng tôi ước aodâng lên Thiên Chúa hằng sống sự tôn kính bằng việc tuim xưng đức tin.Và cũng nhỏng tại Cêsarê Philipphê Tông đồ Phêrô đã nói nhân danh NhómMười hai, mà tuyên ổn xưng đích thực, vượt qua các ý kiến nhân loại, vàoĐức Kiđánh là Con Thiên Chúa hằng sống, thì cũng thế, lúc này người kếvị khiêm tốn của ngài, mục tử của Giáo Hội Phổ Quát, cũng cấttiếng, nhân danh toàn bộ Dân Thiên Chúa, kiên vững làm chứng mang lại ChânLý thần linh đã được uỷ thác đến Giáo Hội để công bố đến tất cảcác dân tộc.

Chúng tôi ước ý muốn lời tuyên ổn xưngcủa chúng tôi đây được thật đầy đủ và rõ ràng, hầu trả lời cáchthích đáng mang đến nhu ước cần sáng tỏ của rất nhiều linh hồn các tínhữu, và của hầu như những ai sống trong thế gian này, đã thuộc vềbất kỳ gia đình linh nghiệm nào, đã bên trên đường tìm kiếm Chân Lý.

Để làm vinh danh Thiên Chúa rấtthánh và Đức Giêsu Kiđánh Chúa chúng ta, tin tưởng vào sự trợ giúp củaĐức Trinch Nữ Maria và các Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, vì lợi íchvà để xây dựng Hội Thánh, nhân danh các mục tử và hầu hết tín hữu,giờ phía trên chúng tôi công bố gớm tin kính này, vào sự hiệp thông tinhthần trọn vẹn với tất cả anh em và bé cái đáng mến.

KINH TIN KÍNH

8. Chúng tôi tin kính một Thiên Chúaduy nhất, là Cha, Con và Thánh Thần, Đấng tạo thành các vật hữuhình nhỏng thế giới này vào đó chúng ta đã trãi qua một cuộc đờingắn ngủi, các vật vô hình nhỏng các thuần linc cũng được đọc là thiênthần (x. Dz.-Sch. 3002), và là Đấng tạo thành mỗi người có linhhồn thiêng liêng và bất tử.

9. Chúng tôi tin rằng Thiên Chúa duynhất này tuyệt đối là một trong bản thể rất thánh cũng như trongmọi sự hoàn hảo, trong quyền lực, sự đọc biết vô cùng, sự quanphòng, ý chí và tình yêu của Ngài. Ngài là Đấng Ngài là (ND - tựhữu), nlỗi Ngài đã mặc khải mang lại Ông Môisen (x. Xh 3,14); và Ngài làtình yêu thương, nlỗi tông đồ Gioan đã dạy chúng ta (x. 1 Ga 4,8): ngõ hầu haitên đọc này, là (ND - tự hữu) và tình yêu, diễn tả một cách khôn tảcùng một thực tại thần linc của Đấng mong muốn tỏ mình mang đến chúng ta,và của Đấng, “ngự trị vào ánh sáng khôn cùng phàm” (x. 1 Tm 6,16), tựthân vượt trên mọi thương hiệu gọi, mọi vật và mọi trí năng được tạo thành.Chỉ mình Thiên Chúa có thể ban cho chúng ta được hiểu biết đúng đắnvà đầy đủ thực tại này bằng việc tự mặc khải mình là Cha, Con vàThánh Thần, mà nhờ ân sủng chúng ta được kêu hiểu trình bày sự sốngvĩnh cửu của Ngài, ngay dưới này vào đức tin còn mờ nhạt và saucái chết trong ánh sáng vĩnh hằng. Những sự liên kết lẫn nhau vĩnhviễn làm buộc phải Ba Ngôi, mà từng ngôi là duy nhất và cùng một bản thểthần linch, là sự sống thánh thiêng thâm sâu của Thiên Chúa cha lầnthánh, hay đối vượt bên trên toàn bộ những gì mà chúng ta có thểtưởng nghĩ theo thcầu đo của con người (x. Dz 804). Tuy nhiên,chúng tôi cảm tạ lòng nhân lành của Chúa làm mang lại rất nhiều tín hữucó thể làm chứng cùng với chúng tôi trước mọi người về sự hợpnhất của Thiên Chúa, ngay cả dù cho họ không biết về mầu nhiệm Ba Ngôirất thánh.

Ngôi Cha

10. Vậy chúng tôi tin kính Ngôi Cha,Đấng ko ngừng xuất hiện Ngôi Con; chúng tôi tin kính Ngôi Con, là LờiThiên Chúa, Đấng được hình thành từ đời đời; chúng tôi tin kính NgôiThánh Thần, Ngài là Ngôi vị không phải được tạo thành, bắt nguồn từNgôi Cha và Ngôi Con như tình yêu lâu dài giữa nhị ngôi này. Nhỏng thế,địa điểm Ba Ngôi Thiên Chúa, đồng tự hữu và tương đương (coaeternae sibi etcoaequales - Dz 75), sự sống và yên ấm của Thiên Chúa là duynhất một cách trọn hảo, trong sự nổi tiếng và vinch quang cao cả nhấtthích hợp đến bản thể không vì chưng tạo thành, và luôn luôn “phải tôn kínhsự duy nhất trong Ba Ngôi và Ba Ngôi trong sự duy nhất” (Dz-Sch.75).

Ngôi Con

11. Chúng tôi tin kính Đức Giêsu KitôChúa chúng tôi và là Con Thiên Chúa. Người là Lời Hằng Hữu, đượcNgôi Cha sinh ra trcầu lúc có thời gian, đồng bản thể với Ngôi Cha, homoousioskhổng lồ Patri (Dz-Sch. 150), và nhờ Người mọi vật được tạo thành.Người đã nhập thể trong lòng Trinch nữ Maria bởi phép lực ThánhThần, và đã từng người: vì chưng đó, Người ngang hàng với Ngôi Cha theo thiêntính, và kém hơn Ngôi Cha theo nhân tính của Người (x. Dz.-Sch.76); và chính Người vẫn là một, ko phải bởi vì sự ko thể lẫn lộngiữa các bản tính, mà vì chưng sự duy nhất địa điểm ngôi vị của Người (x. nhưtrên).

12. Người ở giữa chúng ta, đầytràn ơn sủng và đạo lý. Người rao giảng và thiết lập Nmong ThiênChúa và làm mang lại chúng ta nhận biết Ngôi Cha khu vực chính bản thân Người.Người ban mang đến chúng ta điều răn uống mới là hãy yêu tmùi hương nhau nhỏng Người đãyêu thương thương thơm chúng ta. Người dạy chúng ta con đường các mối phúc của TinMừng: sống tinch thần nghèo khó, hiền lành, kiên nhẫn chịu đựng đaukhổ, khao khát sự công chính, biết tmùi hương xót, giữ lòng trong sạch, aoước bình an, chịu đựng bách hại vì lẽ công chính. Dưới thời quanPhongxiô Philasơn Người chịu khổ hình – Chiên Thiên Chúa với bên trên mìnhtội lỗi của thế gian, và Người đã chết trên thập giá vì chúng ta,cứu chúng ta bằng máu cứu độ của Người. Người được mai táng, và dophép lực của chính Người, ngày thứ tía Người đã trỗi dậy, nhờ sựphục sinh của Người mà nâng chúng ta lên mang lại ttê mê dự vào sự sống thầnlinc, là đời sống ân sủng. Người lên trời, và sẽ trở lại vào vinhquang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết: mỗi người theo công nghiệp củamình – ai từ trcầu đến giờ đã đáp lại tình yêu thương và lòng nhân từ củaThiên Chúa thì đi vào cõi sống đời đời, ai đến lúc ấy mà còn từchối thì đi vào khu vực lửa ko hề tắt.

Và Ncầu của Người sẽ ko bao giờcùng.

Ngôi Thánh Thần

13. Chúng tôi tin kính Ngôi ThánhThần, là Chúa và là Đấng ban sự sống, Ngài được phụng thờ và tônvinc cùng với Ngôi Cha và Ngôi Con. Ngài đã nhờ các tiên tri mà phándạy chúng ta; Ngài được Đức Kiđánh không đúng đến, sau thời điểm Đức Kisơn phục sinhvà lên với Ngôi Cha; Ngài soi sáng, ban sức sống, bảo vệ và hướngdẫn Giáo Hội; Ngài thanh tẩy các phần tử của Giáo Hội nếu họ khôngxa lánh ân sủng của Ngài. Hoạt động của Ngài vào tận cõi thâm sâucủa vai trung phong hồn, làm mang lại bé người có thể đáp lại lời mời hiểu của ChúaGiêsu: Hãy đề xuất trọn lành, nhỏng Cha các nhỏ trên trời là Đấng trọn lành(Mt 5,48).

14. Chúng tôi tin rằng Đức Maria làMẹ Đồng Trinch trọn đời của Ngôi Lời Nhập Thể, là Đức Giêsu Kitô,Thiên Chúa và Đấng Cứu Độ chúng ta (x. Dz.-Sch. 251-252), và vìđược chọn cách riêng này, ứng theo công nghiệp của Con Mẹ, Mẹ đãđược cứu độ một cách nổi trội hơn cả (x. Lumen gentium , 53), đượcgìn giữ khỏi mọi tì vết của tội ngulặng tổ (x. Dz.-Sch. 2803)và được tràn đầy ân sủng hơn mọi thụ tạo khác (x. Lumen gentium,53).

15. Do được liên kết khắng khít vàkhông thể tách rời với các Mầu nhiệm Nhập thể và Cứu độ (x. Lumengentium, 53, 58, 61), Đức Trinch Nữ, Đấng Vô Nhiễm, vào cuối cuộcđời trần thế đã được đưa cả hồn và xác vào vinc quang đãng thiên quốc (x.Dz.-Sch. 3903) và được trở yêu cầu giống như như Người Con phục sinch củaMẹ, tmê say dự vào số phận sau này của toàn thể những người công chính;và chúng tôi tin rằng Mẹ Rất Thánh của Thiên Chúa, Bà Eva mới, Mẹcủa Hội Thánh (x. Lumen gentium, 53, 56, 61, 63; x. Pauli VI, Alloc.in conclusione III Sessionis Concilii Vat. II: A.A.S. 56, 1964, p.1016; Exhort. Apost. Signum Magnum, Introd.), ở trên trời vẫn tiếptục vai trò từ mẫu đối với các chi thể của Đức Kiđánh, cộng tác vớiviệc hạ sinh và phát triển đời sống thần linh trong tâm hồn nhữngngười được cứu độ (x. Lumen gentium, 62; Pauli VI, Exhort. Apost.


You watching: Kinh tin kính các thánh tông đồ


See more: Ngày Sinh Của Đại Tướng Võ Nguyên Giáp, Võ Nguyên Giáp


See more: Các Loại Mật Mã Và Cách Giải Mật Thư, Mật Mã Caesar


SignumMagnum, p. 1, n. 1).

Tội nguyên tổ

16. Chúng tôi tin rằng vị trí Ông Ađammọi người đều phạm tội, điều đó có nghĩa là tội ngulặng tổ vì chưng ôngphạm đã trải cho bản tính bé người, bình thường mang đến hết mọi người, rơi vàomột tình trạng phải gánh chịu những hậu quả của tội đó, và đóko phải là tình trạng đã có địa điểm thân phụ mẹ đầu tiên của chúng ta từthưở ban đầu – được dựng yêu cầu vào sự thánh thiện và công chính, vàvào đó con người ko được hiểu sự dữ lẫn cái chết. Chính bảntính nhân loại sa ngã nhỏng thế, bị lột bỏ ân sủng vẫn bao bọc nó, bịthương tích tức thì vào chính những thần lực tự nhiên của mình và phảichịu cái chết thống trị, bản tính đó được truyền đến mọi người, vàtheo nghĩa đó mọi người được hình thành trong tội. Do đó, chúng tôi tin,cùng với Công đồng Trentô, rằng nguyên tội được truyền rằng với bảntính bé người, “ko phải bởi sự bắt chước, nhưng bởi sự lưutruyền” và rằng nhỏng vậy nó “dành cho mọi người” (Dz-Sch. 1513).

Tái sinc bởi ThánhThần

17. Chúng tôi tin rằng Đức Giêsu KitôChúa chúng ta, bởi hiến tế thập giá đã cứu độ chúng ta khỏi tộinguim tổ và hầu hết tội riêng biệt mà mỗi người chúng ta đã phạm, ngõhầu, hợp với lời của thánh Tông đồ, “ở đâu tội tràn đầy, thì ânsủng càng tràn đầy gấp bội” (Rm 5,20).

Bí tích Rửa Tội

18. Chúng tôi tin một Bí tích RửaTội vị Đức Giêsu Chúa chúng ta thiết lập để tha tội. Nên ban Bí tíchRửa Tội ngay lập tức cả đến các trẻ nhỏ chưa hề có tài năng phạm bất kỳtội riêng biệt nào, để, mặc dù được xuất hiện vào tình trạng thiếu ân sủngkhôn cùng nhiên, các em được tái sinh “bởi nước và Thánh Thần” vào đờisống thần linh trong Đức Kiđánh Giêsu (x. Dz-Sch. 1514).

Giáo Hội

19. Chúng tôi tin Giáo Hội duy nhất,thánh thiện, công giáo và tông truyền, bởi Chúa Giêsu Kisơn xây dựng trêntảng đá là thánh Phêrô. Giáo Hội là Thân Thể Mầu Nhiệm của ĐứcKitô; đồng thời cũng là một xã hội hữu hình được thiết lập có cơcấu phẩm trật, và là một cộng đoàn thiêng liêng; là Giáo Hội trênthế gian, Dân Thiên Chúa bên trên đường lữ hành ngay lập tức dưới phía trên, và là giáoHội được đầy tràn ân phúc thiêng đàng; là mầm giống như và là hoa tráiđầu mùa của Ncầu Thiên Chúa, qua đó công trình và những nhức khổ CứuĐộ được tiếp tục qua dòng lịch sử nhân loại, và sẽ trông đợi sựhoàn tất viên mãn vị trí kia thời gian, trong vinh quang quẻ (x. Lumen gentium,8, 5). Theo dòng thời gian, Chúa Giêsu nặn đúc Giáo Hội bằng các bítích bắt nguồn từ sự sung mãn của Người (x. Lumen gentium, 7, 11). Nhờ các bí tích mà Giáo Hội làm cho các phầntử của mình tmê mệt dự vào Mầu nhiệm Chết và Phục sinc của Đức Kisơn,vào ân sủng của Thánh Thần, nhờ Ngài mà Giáo Hội được sống vàhoạt động (x. Sacrosanctum Concilium, 5, 6; Lumen gentium, 7,12, 50). Do đó, Giáo Hội được thánh thiện, dù có trong mình các tộinhân, bởi vì chính Giáo Hội ko sống bằng đời sống nào khác ngoạitrừ đời sống ân sủng: chính nhờ sống bằng sự sống của Giáo Hội màcác phần tử của Giáo Hội được thánh hoá; chính vì tự tách mình rakhỏi sự sống của Giáo Hội mà họ sa vào tội lỗi và sự hỗn loạnvốn ngnạp năng lượng cản sự thánh thiêng của Giáo Hội chiếu toả ra mặt ngoài. Đâylà ngulặng nhân khiến Giáo Hội đau khổ và phải sám hối vì các tộilỗi này, Giáo Hội có sức mạnh chữa lành con cái mình khỏi tộilỗi nhờ máu Đức Kisơn và ân sủng Thánh Thần.

Lời

20. Vì Giáo Hội là người thừa kếcác lời Chúa hứa và là nhỏ gái của Ông Abrasay đắm theo Thần Khí, qua dânIsrael mà Kinch Thánh của họ được Giáo Hội ưu ái giữ gìn, cũng nhưcác tổ phụ và tiên tri của họ được Giáo Hội tôn kính; vày được xâydựng bên trên các tông đồ và qua muôn thế hệ được chuyển giao lời luônsống động và quyền mục tử của các ngài nơi người kế vị Thánh Phêrôvà các giám mục hiệp thông với ngài; do luôn luôn luôn được Thánh Thầntrợ giúp, vì vậy Giáo Hội có nhiệm vụ gìn giữ, giảng dạy, giảithích và rao truyền Chân Lý mà Thiên Chúa mặc khải một cách còn ẩnkhuất qua các tiên tri, và một cách trọn vẹn qua Chúa Giêsu. Chúng tôitin toàn thể những điều chứa đựng trong lời Thiên Chúa, được viết rahoặc được truyền lại, và khái quát những điều Giáo Hội đề ra để tinnhư được Thiên Chúa mặc khải, hoặc bằng một phán quyết long trọnghoặc bằng giáo huấn thông thường và phổ quát (x. Dz-Sch. 3011).Chúng tôi tin vào ơn bất khả ngộ được ban đến người kế vị thánh Phêrôkhi ngài giảng dạy nhân danh quyền tối thượng (ex cathedra) trongbốn cách mục tử và thầy dạy của toàn thể các tín hữu (x.Dz.-Sch.3074), và ơn đó cũng được đảm bảo Khi giám mục đoàn cùng với ngàithực thi quyền giáo huấn tối cao (x. Lumen gentium, 25).

21. Chúng tôi tin rằng Giáo Hội doChúa Giêsu Kisơn thiết lập và được Người mong nguyện mang đến toàn thể làmột trong đức tin, phụng tự và mối dây hiệp thông có tính phẩm trật.Trong lòng Giáo Hội, sự phong phú vị trí các nghi thức phụng vụ và sựquái gở chính đáng trong các gia sản thần học và tu đức, cũng nhưcác kỷ luật riêng, chẳng những ko làm tổn thương thơm sự hợp nhất củaGiáo Hội, mà còn làm đến Giáo Hội được biểu thị rõ ràng hơn (x. Lumengentium, 23; x. Orientalium Ecclesiarum, 2, 3, 5, 6).

Một Mục Tử

22. Nhận biết rằng mặt ngoài cơ cấucủa Giáo Hội Chúa Kiđánh, còn nữa nhiều yếu tố chân lý và thánh hoáthuộc về Giáo Hội cách đúng nghĩa và hướng về sự hợp nhất CôngGiáo (x. Lumen gentium, 8), và tin vào hoạt động của Thánh Thầnlàm sống dậy trong tâm hồn các môn đệ Đức Kiđánh tình yêu hợp nhất (x. Lumengentium, 15), chúng tôi ấp ủ niềm hy vọng rằng các Kisơn hữu chưahiệp thông trọn vẹn với Giáo Hội duy nhất này sẽ có một ngày đượctái hợp nhất thành một ràn cừu với một chủ cừu duy nhất.

23. Chúng tôi tin rằng Giáo Hội cầncho ơn cứu độ, vì chính Chúa Kisơn, Đấng trung gian và là bé đườngcứu độ duy nhất, hiện diện với chúng ta vào thân thể của Người làGiáo Hội (x. Lumen gentium, 14). Nhưng kế hoạch cứu độ của Chúabao trùm hết mọi người; và những ai ko vì chưng lỗi của mình ko nhậnbiết Tin Mừng của Đức Kitô và Giáo Hội, nhưng lại thành thật tìm kiếmThiên Chúa, và dưới tác động của ân sủng, cố gắng thực hiện ý Ngàinhờ lương chổ chính giữa mách bảo, họ, số lượng bao nhiêu chỉ có Thiên Chúabiết, có thể được cứu độ (x. Lumen gentium, 16).

Hiến tế Đồi Calvê

24. Chúng tôi tin rằng Thánh Lễ, dolinch mục cử hành đại diện Chúa Kiđánh nhờ quyền lực được ban mang lại quaBí tích Truyền Chức, và được ngài dâng tiến nhân danh Chúa Kitô vàcác phần tử của Thân Mình Mầu Nhiệm của Người, là hiến tế đồiCalvê được làm đến hiện diện cách bí tích trên các bàn bái. Chúngtôi tin rằng bánh và rượu được Chúa thánh hiến vào bữa Tiệc Ly đãđược biến thành thành Mình và Máu Người sắp được hiến dưng mang lại chúngta bên trên thập giá, cũng thế bánh và rượu vì chưng linc mục thánh hiến đượcthay đổi thành Mình và Máu Chúa Kiđánh đã hiển trị trên thiên đàng,và chúng tôi tin rằng sự hiện diện mầu nhiệm của Chúa, dưới nhữnghình thức tiếp tục xuất hiện trcầu các giác quan lại của chúng ta nhưtrước lúc được thánh hiến, là sự hiện diện đúng nghĩa, thật sự vàbản thể (x. Dz.-Sch. 1651).

Biến bản thể(transsubstantiatio)

25. Vì thế Đức Kiđánh không thể hiệndiện trong bí tích này nếu không có sự thay đổi chính thực tại củabánh thành Mình Người và biến thành chính thực tại của rượu thànhMáu Người, chỉ những thuộc tính của bánh và rượu là ko đổi nhưgiác quan tiền của chúng ta nhận ra. Sự đổi thành nhiệm mầu này đượcGiáo Hội phát âm một cách rất thích hợp là biến bản thể. Mọi giảithích thần học cố gắng hiểu mầu nhiệm này, để phù hợp với đức tinCông Giáo, phải xác nhận rằng vào chính thực tại của nó, điềuhoàn toàn vượt khỏi lý trí của chúng ta, bánh và rượu không cònmãi sau nữa sau Lời Truyền Phép, để từ lúc đó Mình và Máu đángtôn cúng của Chúa Giêsu thật sự ở trước mắt chúng ta dưới hình thểbí tích của bánh và rượu (x. Dz.-Sch. 1642, 1651; Pauli VI, Litt.Enc. Mysterium Fidei), nlỗi Chúa đã muốn thế, để ban chính Ngườicho chúng ta làm lương thực và để cho chúng ta gia nhập vào mối hiệpnhất vào Thân Thể Mầu Nhiệm của Người (x. S. Th. III, 73, 3).

26. Sự hiện hữu độc nhất vô nhịvà bất khả phân của Chúa vinh quang trên thiên quốc không thể nhân lênnhiều lần, lại được bí tích làm đến hiện diện ở nhiều địa điểm trên tráiđất có cử hành Thánh lễ. Và sự hiện hữu này tiếp tục hiện diện,sau khi cử hành hiến tế, vào Bí Tích Thánh, được lưu giữ khu vực nhàtạm, làm trái tyên sự sống của mỗi nhà thờ. Chúng ta có bổn phậnrất dịu ngọt là tôn kính và thờ lạy, chỗ Bánh Thánh mà mắt chúngta nhìn thấy, Ngôi Lời Nhập Thể mà mắt chúng ta không thể thấy, vàlà Đấng, Mặc dù không rời Thiên Đàng, vẫn hiện diện trmong mắt chúng ta.

Quan tâm hiện tại

27. Chúng tôi tin rằng Ncầu ThiênChúa đã bắt nguồn dưới thế này nơi Giáo Hội của Chúa Kisơn, khôngthuộc về thế gian đã qua đi, và sự tăng trưởng của riêng rẽ Ncầu ấy khôngthể lẫn lộn với sự phát lên của vnạp năng lượng minc, khoa học giỏi kỹ thuậtcủa nhỏ người, nhưng lại hệ tại trong sự nhận biết những sự phong phúkhôn dò của Chúa Kitô ngày càng nâng cao rộng, kỳ vọng vào các phúc lộctồn tại ngày càng mạnh mẽ rộng, đáp trả tình yêu thương Thiên Chúa ngàycàng mãnh liệt hơn, và ban miễn phí ân sủng và sự thánh thiện giữa loàingười ngày càng rộng rãi hơn. Nhưng cũng chính tình yêu thương này khiếnGiáo Hội quan tâm thường xuyên ổn đến sự thịnh vượng hiện tại đúng đắncủa con người. Tuy không ngừng nhắc nhở con cái mình rằng họ sẽ khôngsống mãi ở trần gian này, Giáo Hội cũng thúc giục nhỏ cái đónggóp, mỗi người theo ơn phát âm và khả năng của mình, đến thành đô trầnthế được thịnh vượng, thăng tiến công lý, hoà bình, và tình huynh đệgiữa con người, tự nguyện trợ giúp anh chị em mình, cách riêng rẽ nhữngngười nghèo nhất và bất hạnh nhất. Do đó, sở dĩ Giáo Hội lo lắngsâu sắc đến các nhu ước của nhỏ người, mang lại họ được niềm vui và hyvọng, xuất xắc Khi họ nhức khổ và phải nỗ lực, thì ko vì khác rộng làGiáo Hội hết sức ước ao hiện diện với họ, để knhì trí cho họ bằngánh sáng của Đức Kitô và quy tụ toàn cục họ lại vào Người, ĐấngCứu Độ duy nhất của họ. Sự lo lắng này không bao giờ có nghĩa làGiáo Hội đồng hoá mình với những sự ở thế gian, cũng như giảm bớtnhiệt trung ương chờ hóng Chúa của mình và Vương Quốc lâu dài.

28. Chúng tôi tin đời sống vĩnhcửu. Chúng tôi tin rằng linch hồn hoàn toàn những người chết trong ânsủng của Chúa Kitô, hoặc vẫn còn phải được thanh tẩy vào luyệnngục, giỏi ngay từ lúc rời bỏ thân xác được Chúa Giêsu chuyển về ThiênĐàng như Người đã trải đối với Người Trộm Lành, đều là Dân ThiênChúa đã đi vào đời trường tồn sau khoản thời gian chết, cái chết là điều sau cùngsẽ bị đánh bại vào ngày Phục Sinh Khi các linh hồn này hợp nhấtvới thân xác của mình.

Trông đợi sự sốnglại

29. Chúng tôi tin rằng đông đảo cáclinc hồn này, được quy tụ xung quanh Chúa Giêsu và Mẹ Maria trên Thiên Đàng,làm thành Giáo Hội Thiên Quốc vị trí các ngài nhìn thấy Thiên Chúa cáchtỏ tường vào niềm yên ấm tồn tại (x. 1 Ga 3,2; Dz.-Sch.1000), đó cũng là nơi, theo những mức độ sự so sánh, các ngài cũngđược liên kết với các thánh thiên thần vào thần vụ bởi Chúa Kitô trongvinc quang quẻ thực thi, là chuyển ước mang lại chúng ta và giúp đỡ sự yếuđuối của chúng ta bằng mối quyên tâm huynh đệ của các ngài (x. Lumengentium, 49).

30. Chúng tôi tin sự hiệp thông củacác tín hữu Chúa Kitô, là những người vẫn lữ hành bên trên thế gian,những người đã chết vẫn được tkhô nóng luyện, và những vị được chúcphúc bên trên Thiên Đàng, tổng hợp làm thành một Giáo Hội; và chúng tôitin rằng vào sự hiệp thông này tình yêu thương tuyệt thương thơm xót của Thiên Chúavà của các thánh nhân Ngài luôn luôn lắng nghe lời nguyện mong của chúngta, như Chúa Giêsu đã nói với chúng ta: Các bé hãy xin thì sẽ được(x. Lc 10,9-10; Ga 16,24). Như vậy với đức tin và đức cậy chúng tôitrông chờ sự sống lại của kẻ chết, và sự sống đời sau.


Chuyên mục: Tin tức