Mẫu báo cáo p&l

*

Đăng ký học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP. VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP. - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
Mẫu báo cáo tác dụng sale theo Thông bốn 133/2016/TT-BTC với Mẫu báo cáo hiệu quả hoạt động marketing theo Thông bốn 200/2014/TT-BTC, có cả bản word và Excel. Hướng dẫn phương pháp lập báo cáo tác dụng hoạt động kinh doanh.

You watching: Mẫu báo cáo p&l

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm...

Đơn vị tính: ………….

CHỈ TIÊUMã sốTngày tiết minhNăm nayNăm trước
12345
1. Doanh thu bán hàng với hỗ trợ dịch vụ01
2. Các khoản sút trừ doanh thu02
3. Doanh thu thuần về bán hàng với hỗ trợ dịch vụ (10= 01-02)10
4. Giá vốn hàng bán11
5. Lợi nhuận gộp về bán sản phẩm với hỗ trợ các dịch vụ (20=10-11)20
6. Doanh thu chuyển động tài chính21
7. giá thành tài chính22
- Trong đó: túi tiền lãi vay23
8. túi tiền quản lý khiếp doanh24
9. Lợi nhuận thuần trường đoản cú vận động tởm doanh(30 = 20 + 21 - 22 - 24)30
10. Thu nhập khác31
11. túi tiền khác32
12. Lợi nhuận không giống (40 = 31 - 32)40
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)50
14. giá cả thuế TNDN51
15. Lợi nhuận sau thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp(60=50 - 51)60


NGƯỜI LẬPhường BIỂU(Ký, bọn họ tên)
KẾ TOÁN TRƯỞNG(Ký, chúng ta tên)Lập, ngày ... tháng ... năm ...

See more: So Sánh Động Cơ Điện Đồng Bộ Và Không Đồng Bộ 3 Pha: Cấu Tạo, Nguyên Lý

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP.. LUẬT(Ký, bọn họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:(1) Những tiêu chí không có số liệu được miễn trình bày nhưng lại ko được tấn công lại “Mã số” tiêu chuẩn.(2) Đối cùng với trường hợp thuê dịch vụ có tác dụng kế toán thù, có tác dụng kế tân oán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy ghi nhận ĐK hành nghề hình thức dịch vụ kế tân oán, thương hiệu đơn vị chức năng cung ứng các dịch vụ kế toán thù.

------------------------------------------------------------

2. Mẫu report hiệu quả hoạt động kinh doanh theo Thông tư 200:

Mẫu số B02 - DNN
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANHNăm………
CHỈ TIÊUsốThuyết minhNămnayNămtrước
12345
1. Doanh thu bán hàng và hỗ trợ dịch vụ01
2. Các khoản giảm trừ doanh thu02
3. Doanh thu thuần về bán hàng với cung ứng hình thức (10= 01-02)10
4. Giá vốn sản phẩm bán11
5. Lợi nhuận gộp về bán sản phẩm với hỗ trợ các dịch vụ (20=10 - 11)20
6. Doanh thu vận động tài chính21
7. Chi phí tài chính22
- Trong đó: Chi tiêu lãi vay23
8. túi tiền cung cấp hàng25
9. Chi tiêu làm chủ doanh nghiệp26
10 Lợi nhuận thuần từ vận động gớm doanh 30 = đôi mươi + (21 - 22) - (25 + 26)30
11. Thu nhập khác31
12. Chi tiêu khác32
13. Lợi nhuận không giống (40 = 31 - 32)40
14. Tổng lợi nhuận kế tân oán trước thuế (50 = 30 + 40)50
15. Chi tiêu thuế TNDN hiện tại hành16. giá cả thuế TNDoanh Nghiệp hoãn lại5152
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập công ty lớn (60=50 – 51 - 52)60
18. Lãi cơ phiên bản trên cổ phiếu (*)70
19. Lãi suy bớt trên cổ phiếu (*)71
(*) Chỉ vận dụng trên chủ thể cổ phần
NGƯỜI LẬPhường BIỂU(Ký, họ tên)KẾ TOÁN TRƯỞNG(Ký, chúng ta tên)Lập, ngày ... tháng ... năm ...

See more: “ Đò Lên Thạch Hãn Ơi Chèo Nhẹ, Đò Lên Thạch Hãn Ơi, “Đò Lên Thạch Hãn Ơi

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁPhường LUẬT(Ký, chúng ta tên, đóng góp dấu)
- Số chứng từ hành nghề;- Đơn vị hỗ trợ hình thức kế toánĐối với người lập biểu là những đơn vị hình thức kế toán bắt buộc ghi rõ Số chứng từ hành nghề, thương hiệu cùng can dự Đơn vị cung cấp hình thức dịch vụ kế toán. Người lập biểu là cá thể ghi rõ Số chứng từ hành nghề.
-------------------------------------------------------

TảiMẫu báo cáo công dụng hoạt động kinh doanh về trên đây:1. Bản word:

Báo cáo hiệu quả sale theo Thông bốn 133Báo cáo kết quả kinh doanh theo Thông tư 200

2. Bản Excel:

Mẫu sổ sách kế toán bên trên Excel

----------------------------------------------------------------------------------