Nhà tạo mẫu tóc tiếng anh là gì

Tiệm giảm tóc giờ Anh là hair salon làm tóc, phiên âm là ˈheə ˌsæl.ɒn. Tiệm cắt tóc là siêu thị mà lại đông đảo tín đồ đến để giảm tóc với tạo nên thứ hạng, hơn nữa một số tiệm còn có trang điểm, làm cho móng.

You watching: Nhà tạo mẫu tóc tiếng anh là gì


Tiệm giảm tóc giờ Anh là hair salon, phiên âm là /ˈheə ˌsæl.ɒn/. Tiệm giảm tóc là cửa hàng mà phần đông người đến nhằm cắt tóc cùng chế tạo ra kiểu, mà hơn nữa một vài tiệm còn tồn tại trang điểm, có tác dụng móng.

*

Một số trường đoản cú vựng giờ Anh tương quan mang đến tiệm giảm tóc:

*
Barber /ˈbɑːrbər/: Thợ cắt tóc.

Hairdresser /ˈherdresər/: Thợ làm cho tóc.

Stydanh sách /ˈstaɪ.lɪst/: Nhà sản xuất mẫu.

Clipper /ˈklɪpər/: Tông giật.

Scissors /ˈsɪzərz/: Kéo.

Straight razor /streɪt ˈreɪzər/: Dao cạo.

Comb /koʊm/: Lược chải tóc.

Curling tongs /ˈkɜːrlɪŋ tɔːŋz/: Lô uốn tóc.

Cut /kʌt/: Cắt tóc.

Hair cap /her kæp/: Mũ quấn tóc.

Hair clip /her klɪp/: Kẹp tóc.

Hair curler /her ˈkɜːrlər/: Máy uốn nắn tóc.

Hair straightener /her ˈstreɪtnər/: Máy choãi tóc.

Hairdryer /ˈherdraɪər/: Máy sấy tóc.

Hair steamer /her ˈstiːmər/: Máy hấp tóc.

Hair spray bottle /her spreɪ ˈbɑːtl/: Bình xịt nước.

Hairspray /ˈherspreɪ/: Keo phun tóc.

See more: Cát Bà Trở Thành Khu Dự Trữ Sinh Quyển Cát Bà Theo Hướng Bền Vững

Hair wash chair /her wɔːʃ tʃer/: Ghế gội đầu.

Hairdressing cape /ˈherdresɪŋ keɪp/: Khnạp năng lượng choàng giảm tóc.

Mẫu đối thoại giờ Anh liên quan đến tiệm giảm tóc:

Hi, how may I help you?

Xin xin chào, tôi có thể góp gì cho mình không?

I want to have my hair cut.

Tôi ao ước giảm mái tóc của tôi.

Okay, please sit down here.

Được, mời ngồi xuống phía trên.

Thank you.

Cám ơn.

Which style bởi vì you want?

Quý Khách ước ao kiểu nào?

Please make it shorter.

Làm ơn cắt mang đến nó ngắn lại hơn nữa.

How short is fine?

Ngắn bao nhiêu thì ổn?

To the shoulder.

Đến vai.

Let me grab another mirror. Here you go, how does it look?

Để tôi sở hữu gương không giống mang đến cho mình. Của các bạn đây, trông nó gắng nào?

It looks so good, thank you very much, keep the change.

Trông siêu xuất xắc, cám ơn rất nhiều, hãy giữ lại chi phí thừa.

Thank you, I hope to lớn see you again.

Cám ơn, tôi hy vọng đang gặp mặt lại bạn lần sau.

Thanks, goodbye.

Cám ơn, giã biệt.

See more: Hải Bánh Giang Hồ Khét Tiếng Kỳ 2

Bài viết tiệm cắt tóc giờ Anh là gì được tổng vừa lòng bởi gia sư trung vai trung phong giờ Anh haiermobile.vn.


Chuyên mục: Tin tức