Sư vãi bán khoai

Tam Ngươn nay sắp đến hết rồi,Phật Ttách hội nghị lập đời Thợng Ngươn.Truyền rao mọi hết thế gian,Thành tâm tu niệm ngoài cơn hiểm nghèo.Hạ Ngươn ni thể nhỏng 6 bình,Nay còn mai mất hiểm ác eo hẹp von.Lớp thì tật bịnh tí hon mòn.Lớp thì bão lụt nrộng dân khốn nàn.Lớp đau lớp chết nhộn nsản phẩm,Lớp thì ban trái tứ mùa nào an.Lớp thời sưu cố gắng đa đoan,Lớp tê lớp nọ khổ nàn biết bao.Lớp thời tà quỉ lao xao,Xui mưu nổi loạn sợ dân muôn ndở hơi.Giả hình cải trang làm sao tàng,Ai mê say huê nguyệt thì với lấy sầu.Hỗn hào chẳng bao gồm khỏi đâu,Ttránh đà Open thả thai yêu quái.Thấy đời è cổ hạ bất bình,Chưởi rủa chẳng nhắc Thần linch chút nào.Chưởi cha mắng bà bầu bào hao,lúc chê Ttách Phật hùng hào lắm chũm.Tượng hình mẫu cốt bằng cây,Đặt tên kiêu ngạo khổ thế bớ trần.Phật Ttránh đâu mắc tội trằn,Cho yêu cầu cõi vắt hành thân có tác dụng vầy.Ngọc Hoàng trên chín từng mây,Phật Ttách ngự vùng phương Tây Lôi đài.Thánh Thần có thiếu hụt nợ ai,Cho yêu cầu trằn hạ réo kêu hoài hoài.Đại Càng làm sao cần tay không nên,Cho phải trằn hạ réo nhưng Dịch Ôn.Ngũ Hành đánh cồn Chúa Ôn,Cũng không chòng ghẹo bên dưới miền trần gian.Thất Nương bảy phẩm ví dụ,Dầu đến cửu phđộ ẩm thời là cửu cung.Cũng tương đối đầy đủ nợ bên dưới nai lưng,Cho đề xuất kêu réo chuyển vang non Bồng.Quan Công, Châu Tướng hai ông,Nợ è cổ trả hết réo kêu có tác dụng gì?Hưng Bình Tài Lý tứ fan,Tsay mê gian của vắt vậy mà lại món chi?Cho buộc phải dương thế réo kêu,Long Vương Ngũ Vị giật chi của trần?Cho buộc phải kêu réo vang rân,Thủy Long Hà Bá ko giành ruộng trâu.Trần gian kêu réo nhức đầu,Linc Thần Thổ Võ phá nào công ty ai?Cho bắt buộc kêu réo hoài hoài,Năm non bảy núi cũng không đại bại bài xích.Cho cần è cổ hạ kêu hoài,Réo kêu thì mắc họa tai tức khắc ngay tức thì.Tôi đây vốn thiệt là Điên,Phật Trời mang lại dạy dỗ bên dưới miền thế gian.Đêm nằm giấc mộng nào an,Thương vào lê sản phẩm công nghệ mắc đàng yêu thương ma.Phải đưa ra người đời nlỗi ta,Thành trung ương niệm Phật Di Đà Thích Ca.Tôi khùng thủ thỉ Di Đà,Người khôn thì réo những ông những bà.Chưởi rủa réo hết gần xa,Ông tê bà nọ đủ mà lại ba cung.Phật Ttách Thần Thánh đâu dung,Mấy đứa hung ác còn dung nỗi gì.Người như thế nào niệm Phật tự bi,Thần lành theo duy trì sợ gì mang tai.Lung lăng man rợ ỷ tài,Thời có Thần giữ theo hoài phía 2 bên.Khuyên ổn trong người đời xa gần,Phải suy đề xuất xét trẻ già chớ ương.Tôi sẽ biết không còn tỏ tường,Tôi phước hai lẻ không pmùi hương như thế nào lầm.Tu hành thì đặng thiện tại tâm,Ác nrộng lại mắc cõi Âm luân hồi.Tu hành sau sẽ ấm no,Tiền căn uống nrộng trái diệu mầu ko ngơ.Thứ đọng nhứt lấy vợ bạn ta,Thứ nhì ác đức hiện ra trúc vậy.Thứ đọng ba trâu chó làm nạp năng lượng,Thđọng tư tất cả chữa phá thai vậy mà lại.Sanh rồi thác xuống Diêm La,Sa vào Hắc Ám khảo tra khổ hình.Thđọng năm chẳng nhắc Diêm Đình,Thứ sáu lúc dễ dàng Phật Thần Thánh Tiên.Thứ bảy chê vào Cửu Huyền,Thđọng tám hiếp đáp bạn hiền khô không cha mẹ.Cho buộc phải mắc đọa luân hồi,Cùng căn uống mạt kiếp mạt đời phổ biến thân.Thứ đọng chín chưởi gió mắng đông,Đánh đày chưởi tớ đắng cay muôn phần.Tuy là nó nghỉ ngơi tớ đầy,Thiên sanh nhân số đề nghị chuyển phiên luân hồi.Ai người nào cũng số ngơi nghỉ Ttránh,Tiền căn báo hậu vậy thời bớ dân.Lung lăng thời cực nhọc muôn phần,Nói đến bá tánh bên dưới trần luận suy.Thứ mười chớ có khinh lúc,Khó nghèo tật nguyền với người cùi đui.Thấy ai đói cực nhọc phới côi,Sang giàu hà hiếp đáp vô hồi chẳng thương thơm.Đừng khoe phệ cột cao rường,Bội nghĩa muôn lúa vựa chẳng thương dân nghèo.Ngồi trên đỉnh núi cheo leo,Thấy vào dương thế như lục bình trôi sông.Sum vầy một hội rất đông,Cuồng phong thổi tới gẫm trông còn gì.Mèo kêu nghe tiếng ai bi,Quâm thần phụ tử xiết đưa ra ưu tư.Rồng cất cánh xao xuyến làm sao lặng,Rắn trườn cạnh bên giới đảo điên dương trần.Chừng nào tất cả ngựa tất cả lân,Có qui bao gồm phụng bao gồm quân bao gồm thần.Năm năm sáu mon long đong,Nhân dân thiên hạ mắc vòng gian khổ.Kẻ thời mất vợ than khóc,Người thời ck bị tiêu diệt reo vang om sòm.Con nít kêu chị em réo phụ thân,Ông bà khóc con cháu thiệt là khẩn thiết.Ông bà tuổi tác sẽ già,Cháu con ấu thơ mau chóng thời Diêm La.Thiếu niên bạc ác vậy nhưng mà,Cho đề xuất dẫn xuống Diêm La hành hình.Dương trần chẳng kể Thiên đình,Lưỡng Thần Tư Mạng tấu trình Thượng Thiên.Ngọc Hoàng sai các Thần Tiên,Ứng cơ rnạp năng lượng dạy mọi miền thế gian.Xin người dương tính chớ ngang,Dương è người nào cũng ở vào lưới Ttránh.Rán cơ mà tu niệm sống đời,Trên thiên bên dưới địa tư bên clỗi Thần.Tu cầu chư Thánh hộ thuộc,Nghinch ngang chẳng nói Phật Ttránh đâu dung.Xem đời thấy bài toán khôn cùng hung,Bốn phương tám phía chín từng nổ ra.Mười phương thơm ngạ quỉ yêu thương ma,Áp vào giết hại người ta dương trần.Trống cừu hò hét vang rân,Hết chi phí không còn của không còn thân của trần.Nhỏng ai mau chóng biết quan tâm,Tu thân tích đức mười phần rảnh rỗi.Tôi ni vưng lịnh Phật Ttránh,Rao cho nhân gian bên dưới đời đặng giỏi.Cuộc đời các Việc bộc bạch,Dữ lành đâu bao gồm làm sao không đúng đâu là.Tự lòng gái trai ttốt già,Tu hành tai nạn lánh xa làm sao sát.Hiếu Cha trung Chúa sự thân,Bất trung bất hiếu thì thân chẳng toàn.Trai tsi dâm dục như thế nào an,Gái ko máu hạnh linh tinh xờ xạc.Ở mang lại vẹn vẽ vậy thời,Trai trung duy trì hiếu gái gìn tiết trinh.Không tu cũng thấu Thiên Đình,Tu mà lang dạ Phật Ttránh đâu dung.Thánh Thần ghét kẻ bất trung,Ghét đứa thất huyết ghét loại thất phu.Ghét đứa nói nắm rằng tu,Ghét người quen biết lười biếng cạo đầu uẩn thân.Dối gian quyên tởi của bạn,Đem về nhà hàng ăn uống vui mỉm cười nghinh ngang.Nó tạo nên cốt Ngọc Hoàng,Cốt ông Phật Tổ cốt bà Quan Âm.Cốt ông Hộ Pháp Di Đà,Cốt ông Di Lặc cốt bà Tây Vương.Chuẩn Đề Địa Tạng Thập Vương,Huê Quang Yết Đế Thiên Vương tư vày.Lên cốt Phục Hi Thần Nông,Mười tám La Hán lại ông Vnạp năng lượng Thù.Già Lam Quan Đế Thánh Quân,Với hàng Phật tử vậy nhưng mà biết bao.Lên cốt Bát Tiên Ngũ Hành,Lên cốt Bảy bà Cửu Phẩm Thất NươngTôi thấy bỏ ra xiết óc nồng,Phật Trời Tiên Thánh thiếu thốn è cổ bao nhiêu?Cho bắt buộc dối cầm cố hành hình,Cây sào gốc mít kéo vào đánh tên.Phật Ttách hữu hình họa vô hình,Thánh Thần cũng như vậy mới là oai linc.Trời sanh khắp cả trần gian,Sanh nhơn sinh đồ vật sanh loài cỏ cây.Hoá sanh mọi hết Đông Tây,Núi quốc gia hải dương chỗ nầy khu vực tê.Lại sanh Tam Giáo Tam Ngươn,Lại sinh ba cõi rõ ràng như thế nào không đúng.Nhứt là cõi thượng Thiên Tnhì,Nhì là trung giái trần thế cõi trần.Ba là hạ giái Diêm Quan,Thập Vương Ngũ Vị quản mặt hàng âm nrộng.Diêm Vương gồm kiến Nguyệt Đài,Người phàm mắc thịt tăm tối làm sao tường.Sao dám dối gắng ngạo đời,Lên cốt Phật Trời tội đáng hay chưa?Cạo đầu dối cố như thế nào vừa,Vào trong nhà cvào hùa gạt bọn chúng nuôi thân.Hơi nào mà lại thì thầm trần,Cúi đầu lạy Phật lạy Thần lạy Tiên.Lạy trong Thất Tổ Cửu Huyền,Lạy lên cõi thượng lạy miền Tiên cung.Lạy cõi Thập Điện Long Vương,Cầu đến bố mẹ Cửu Huyền Tổ Tông.Cầu cho Thánh Chúa Cửu trùng,Cầu mang lại trai gái rùng rùng tu thân.Cầu mang lại bá tánh còn đông,Cầu trai trung hiếu nhiệt liệt thiện lương.Cầu cho gái dữ máu trinch,Cầu bên trên người đời tứ phương thơm thiện tại trường đoản cú.Khulặng vào lục nước nhà nhu,Vạn dân bách tính rán tu mà lại nhờ.Đời nầhệt như cá chạy lờ,Trên Ttránh dười khu đất tư pmùi hương luân hồi.Tu cầu Ttránh Phật Thánh Thần,Mngơi nghỉ ra trống trải vô hồi nhàn rỗi.Dương gian ai phòng nỗi Ttách,Cho phải hung tàn các lời Lúc chê.Luân hồi xem thấy nào ghê,Làm trâu làm cho chó các bề khẩn thiết.Làm tôi làm cho hầu hết vậy nhưng,Sanh ra trâu ngựa tội ta đền bồi.Tôi thấy thiệt vô cùng thương ôi,Hội đồng tra án thấy thôi hãi hùng.Ác nrộng xử án ngày tiết bể,Chẳng ngay lập tức chẳng thảo đâm xây làm bếp dầu.Sát nrộng chặt khúc phân thây,Gian dâm hãm hiếp xử ngay lập tức lăng trì.Bội phu gái chẳng nhắc chồng,A Tỳ Hắc Ám còn trông nỗi gì.Chửa oan nhưng giết hài nhi,Xử tội vậy thì bại sản tán gia.Làm con cãi chị em gượng nhẹ cha,Bội Sư bội nghịch Chúa nghịch mà đệ huynh.Kiếm đao đâm bổ nát mình,Lúc dể Thiên Đình mắc tội lội aoChê trong tinc tú Ngũ hành,Mắc hàng Ngũ Vị ai xin đặng làm sao.Tôi đang nguyện thân Phật Ttránh,Cứu kẻ tu niệm cứu người nhân hậu lương.Nói cho trái gái đặng tường,Tội hành gớm ghê những con đường nhờm tởm.Thôi chớ gồm nói dông nhiều năm,Phật Ttách chẳng vị những người dân tà gian.Nam Mô Tam Giáo bão toàn,Tam Ngươn tam Phđộ ẩm tam Quan Thánh Thần.Độ bạn trung giới đức nhân,Cúi đầu bái tạ Phật Thần lui chân.Tạ tự Thánh Tử Tôn Sư,Tôi xin quay trở lại thảo lư diễn hành.Thầy ngồi bên trên đảnh mây xanh,Tôi xin giẫm sỏi dày sành giáo dân.Cúi xin bá tánh đồng chổ chính giữa,Cầu mang lại bá tánh dưới nai lưng hiền lành lương.Cầu mang đến bách tính tư pmùi hương,Vô tai tịnh sự an khương thơm thái bình.Tôi đâu có nệ nhọc tập nhằn,Cầu mang lại ai nấy giữ lại gìn lời răn uống.Thân tôi tuyệt tự nhứt thân,Vô hậu kế đại bao gồm bằng ai đâu.Huệ Lưu xét không còn cạn sâu,Mực mài chữ ký quận châu chớ phiền khô.Đọc coi đâu có tốn tiền,Cổ tích lưu lại truyền chẳng phải cthị xã Kyên ổn.Bấy thọ vào chình họa con gián niên,Bây giờ tới hội lưu giữ truyền xa gần.Huệ Lưu lục trường đoản cú trao ra,Cầu mang đến cõi tục tphải chăng già tu thân.Nam Mô Tam Giáo chứng minh độ người thiện nay nghiệp.

Chuyên mục: Tin tức