Sơ Đồ Tư Duy Sinh Học

Sơ vật dụng hóa kỹ năng định hướng để giúp đỡ các bạn dễ dàng ghi nhớ đồng thời nhớ dài lâu. Tuyển sinc số xin được gửi đến những sĩ tử sơ đồ dùng tư duy môn Sinh học tập lớp 12 để xem thêm sau đây.

Cmùi hương trình Sinh học tập lớp 12 gồm những cmùi hương, bài xích nlỗi sau:

1/ Chương 1: Cơ Chế Di Truyền Và Biến Dị

Bài 1: Gen, Mã di truyền cùng quy trình nhân song ADNBài 2: Phiên mã cùng dịch mãBài 3: Điều hòa vận động genBài 4: Đột đổi mới genBài 5: Nhiễm sắc thể với bỗng nhiên biến hóa cấu tạo truyền nhiễm dung nhan thểBài 6: Đột biến hóa số lượng lan truyền nhan sắc thểBài 7: Thực hành Quan sát các dạng tự dưng đổi thay con số lây truyền dung nhan thể trên tiêu bản cố định và thắt chặt với trên tiêu bản nhất thời thời

2/ Cmùi hương 2: Tính Quy Luật Của Hiện Tượng Di Truyền

Bài 8: Quy chế độ MenĐen Quy vẻ ngoài phân liBài 9: Quy lao lý phân li độc lậpBài 10: Tương tác ren và tác động nhiều hiệu của genBài 11: Liên kết gene với hoán thù vị genBài 12: Di truyền links với giới tính cùng di truyền quanh đó nhânBài 13: Hình ảnh hưởng trọn của môi trường lên sự Biểu hiện của genBài 15: Những bài tập chương thơm I với chương thơm II

3/ Cmùi hương 3: Di Truyền Học Quần Thể

Bài 16: Cấu trúc di truyền của quần thểBài 17: Cấu trúc di truyền với quần thể (tiếp theo)

4/ Chương 4: Ứng Dụng Di Truyền Học

Bài 18: Chọn kiểu như vật nuôi cùng cây cỏ dựa trên nguồn biến tấu tổ hợpBài 19: Tạo giống như bởi phương thức tạo thốt nhiên phát triển thành và technology tế bàoBài 20: Tạo như là bắt đầu nhờ vào technology gen

5/ Chương thơm 5: Di Truyền Học Người

Bài 21: Di truyền y họcBài 22: Bảo vệ vốn gene của loài người và một số sự việc xóm hội của di truyền họcBài 23: Ôn tập phần DT học

6/ Chương thơm 6: Bằng Chứng Và Cơ Chế Tiến Hóa

Bài 24: Các bằng chứng tiến hóaBài 25: Học thuyết Lamac và lý thuyết ĐacuynBài 26: Học ttiết tiến hóa tổng phù hợp hiện nay đạiBài 27: Quá trình sinh ra quần thể mê thích nghiBài 28: LoàiBài 29: Quá trình hình thành loàiBài 30: Quá trình ra đời loại (tiếp theo)Bài 31: Tiến hóa lớn

7/ Cmùi hương 7: Sự Phát Sinh Và Phát Triển Của Sự Sống Trên Trái Đất

Bài 32: Nguồn nơi bắt đầu sự sốngBài 33: Sự cải tiến và phát triển của sinh giới qua các đại địa chấtBài 34: Sự tạo ra loài người

8/ Cmùi hương 8: Cá Thể Và Quần Thể Sinch Vật

Bài 35: Môi ngôi trường sinh sống cùng các yếu tố sinc tháiBài 36: Quần thể sinc vật dụng với mối quan hệ thân những thành viên vào quần thểBài 37: Các đặc trưng cơ phiên bản của quần thể sinc vậtBài 38: Các đặc thù cơ bạn dạng của quần thể sinch thiết bị (tiếp theo)Bài 39: Biến hễ số lượng cá thể của quần thể sinch vật

9/ Chương 9: Quần Xã Sinh Vật

Bài 40: Quần làng sinch thiết bị và một số trong những đặc thù cơ bạn dạng của quần xãBài 41: Diễn vắt sinch thái

10/Chương 10: Hệ Sinc Thái, Sinc Quyển Và Bảo Vệ Môi Trường

Bài 42: Hệ sinh tháiBài 43: Trao thay đổi vật chất vào hệ sinh tháiBài 44: Chu trình sinc địa hóa cùng sinh quyểnBài 45: Dòng tích điện vào hệ sinh thái và công suất sinch tháiBài 46: Thực hành Quản lí và thực hiện bền chắc tài nguyên thiên nhiênBài 47: Ôn tập phần tiến hóa với sinh thái xanh học

Sơ đồ dùng hóa kiến thức và kỹ năng Sinc học lớp 12

XEM VÀ TẢI SƠ ĐỒ TƯ DUY SINH HỌC LỚP 12 TẠI ĐÂY

Suzy


*

*

*
*
*
*
*
*
*