Tài Liệu Dạy Học Toán 8

Tính cực hiếm của biểu thức ((2x - y)(2x + y) - (4x + y)(x - y)) trong các trường thích hợp sau:

a) x = 12 và y = 5;

b) x = -5 và (y = - 3 over 5)

Lời giải bỏ ra tiết

(eqalign và left( 2x - y ight)left( 2x + y ight) - left( 4x + y ight)left( x - y ight) cr & = 4x^2 - y^2 - left( 4x^2 - 4xy + xy - y^2 ight) cr và = 4x^2 - y^2 - 4x^2 + 4xy - xy + y^2 cr và = 3xy cr )

a) Giá trị của biểu thức trên (x = 12) cùng (y = 5) là (3.12.5 = 180)

b) Giá trị của biểu thức tại (x = - 5) cùng (y = - 3 over 5) là (3.left( - 5 ight).left( - 3 over 5 ight) = 9)


Bạn đang xem: Tài liệu dạy học toán 8

Mẹo Tìm đáp án nkhô cứng duy nhất Search google: "từ khóa + haiermobile.vn"Ví dụ: "Luyện tập 3 trang đôi mươi Tài liệu dạy – học tập Toán 8 tập 1 haiermobile.vn"
Bài giải tiếp theo
Luyện tập 4 trang 20 Tài liệu dạy dỗ – học tập Toán 8 tập 1
Luyện tập 5 trang 20 Tài liệu dạy – học tập Tân oán 8 tập 1
Luyện tập 6 trang 20 Tài liệu dạy dỗ – học tập Tân oán 8 tập 1
Luyện tập 7 trang trăng tròn Tài liệu dạy dỗ – học tập Toán 8 tập 1
Luyện tập 8 trang 20 Tài liệu dạy – học tập Toán 8 tập 1
Luyện tập 9 trang 20 Tài liệu dạy dỗ – học tập Toán 8 tập 1

Tải sách tham mê khảo


*

Nâng cao với cách tân và phát triển toán thù 6 tập 1 - Vũ Hữu Bình


Tải về· 19K
*

Trọn bộ sách giáo khoa toán 6 tập 1,2


Tải về· 18,8K
*

100 đề luyện thi học sinh giỏi môn tân oán lớp 6 bao gồm đáp án


Tải về· 16,7K
*

Tân oán nâng cấp và những siêng đề tân oán 6


Tải về· 16,7K
*

Bài Tập Toán thù 6 Tập 1


Tải về· 15,8K

Bài Tập Toán thù 6 Tập 2


Tải về· 13,5K

13 chăm đề cải thiện trở nên tân tiến bồi dưỡng học sinh xuất sắc tân oán 6


Tải về· 13K

Nâng cao cùng cải tiến và phát triển toán thù 6 tập 2 - Vũ Hữu Bình


Tải về· 11,1K

Xem thêm: Youtube Cập Nhật Tính Năng Tự Động Phát Video, Tự Động Phát Video

Bài giải liên quan


Luyện tập 1 trang trăng tròn Tài liệu dạy – học tập Tân oán 8 tập 1
Luyện tập 2 trang đôi mươi Tài liệu dạy – học tập Tân oán 8 tập 1
Luyện tập 3 trang đôi mươi Tài liệu dạy – học Toán thù 8 tập 1
Luyện tập 4 trang 20 Tài liệu dạy – học Toán thù 8 tập 1
Luyện tập 5 trang trăng tròn Tài liệu dạy – học tập Toán thù 8 tập 1
Luyện tập 6 trang trăng tròn Tài liệu dạy dỗ – học tập Tân oán 8 tập 1
Luyện tập 7 trang trăng tròn Tài liệu dạy dỗ – học Toán thù 8 tập 1
Luyện tập 8 trang đôi mươi Tài liệu dạy dỗ – học tập Toán thù 8 tập 1
Luyện tập 9 trang 20 Tài liệu dạy dỗ – học tập Toán thù 8 tập 1

Bài học tập liên quan


1. Nhân 1-1 thức cùng với đa thức
2. Nhân đa thức cùng với nhiều thức
3. Những hằng đẳng thức đáng nhớ
Những bài tập – Chủ đề 1 : Phxay nhân đa thức – Hằng đẳng thức đáng nhớ
Luyện tập - Chủ đề 1 : Phnghiền nhân đa thức – Hằng đẳng thức xứng đáng nhớ
1. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách thức đặt nhân tử chung
2. Phân tích nhiều thức thành nhân tử bằng cách thức cần sử dụng hằng đẳng thức
3. Phân tích nhiều thức thành nhân tử bởi phương thức nhóm hạng tử
4. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều pmùi hương pháp
các bài tập luyện - Chủ đề 2 : Phân tích đa thức thành nhân tử
Luyện tập - Chủ đề 2 : Phân tích nhiều thức thành nhân tử
1. Chia đối chọi thức đến solo thức
2. Chia đa thức đến đơn thức
3. Chia đa thức một biến chuyển đã sắp xếp
các bài luyện tập - Chủ đề 3: Phxay phân chia nhiều thức
Luyện tập - Chủ đề 3: Phnghiền phân tách nhiều thức
Ôn tập cmùi hương 1 - Phxay nhân cùng phnghiền phân tách đa thức

quý khách hàng học lớp mấy?

Lớp 1Lớp 2Lớp 3Lớp 4Lớp 5Lớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12

Từ khóa