THAY ĐỔI ÁO ĐẤU TRONG DREAM LEAGUE SOCCER

  Dream League Soccer   Là một trò chơi bóng đá được phát triển và điều hành bởi Studio Anh First Touch Games dành cho iOS và Android. This phiên bản đã được phát hành trên toàn thế giới cho iOS vào ngày 25 tháng 2 năm 2016 và ngày 9 tháng 4 cho mọi người. Cho đến nay đã trải qua 4 năm và hiện tại là phiên bản Dream League Soccer 2020 nhà phát hành cải tiến rất nhiều và luôn là tựa game Football Hot nhất ...Kits clb bóng đá Bayern Munich mùa Giải Bundesliga năm 2021 - 2022 ... DLS, dls, dls


Cách sử dụng Kits: Sao chép Liên kết 
Bước 1: Chọn Bộ chỉnh sửa
Bước 2: Chọn Tùy chỉnh
Bước 3: Đán Link Kit vào ô trống.

Bạn đang xem: Thay đổi áo đấu trong dream league soccer


*

LOGO
Link : https://haiermobile.vn/thay-doi-ao-dau-trong-dream-league-soccer/imager_2_777_700.jpg
*

LOGO
Link : https://haiermobile.vn/thay-doi-ao-dau-trong-dream-league-soccer/imager_3_777_700.jpg
*

......
*

LOGO
Link : https://haiermobile.vn/thay-doi-ao-dau-trong-dream-league-soccer/imager_5_777_700.jpg
*

......
*

Kit Paris Saint-Germain 2022 - Dream League Soccer 2021


18:55:00 Xem ngay

 Dream League Soccer  Là một trò chơi bóng đá được phát triển và phát hành bởi Studio Anh First Touch Games dành cho iOS và Android. Phiên bản này đã được phát hành trên toàn thế giới cho iOS vào ngày 25 tháng 2 năm 2016 và ngày 9 tháng 4 cho mọi người . Cho đến nay đã trải qua 4 năm và bây giờ là phiên bản Dream League Soccer 2020 nhà phát hành đã cải tiến rất nhiều và luôn là tựa game Football Hot nhất ...Kits clb bóng đá Paris Saint-Germain mùa Giải Ligue 1 năm 2021 - 2022...DLS,dls,dls


Cách sử dụng Kits : Sao chép Liên kết 
Bước 1 : Chọn Edit Kit
Bước 2 : Chọn Custom
Bước 3 : Dán Link Kit vào ô trống .
LOGO
Link : https://i.imgur.com/lnT8CTK.png
......
*

Kit Liverpool 2022 - Dream League Soccer 2021


18:59:00 Xem ngay

  Dream League Soccer  Là một trò chơi bóng đá được phát triển và phát hành bởi Studio Anh First Touch Games dành cho iOS và Android. Phiên bản này đã được phát hành trên toàn thế giới cho iOS vào ngày 25 tháng 2 năm 2016 và ngày 9 tháng 4 cho mọi người . Cho đến nay đã trải qua 4 năm và bây giờ là phiên bản Dream League Soccer 2020 nhà phát hành đã cải tiến rất nhiều và luôn là tựa game Football Hot nhất ...Kits clb bóng đá Liverpool mùa Giải Ngoại hạng Anh năm 2021 - 2022...DLS,dls,dls


Cách sử dụng Kits : Sao chép Liên kết 
Bước 1 : Chọn Edit Kit
Bước 2 : Chọn Custom
Bước 3 : Dán Link Kit vào ô trống .
LOGO
Link : https://i.imgur.com/eQXAZX0.png
......
*

Kit Tottenham Hotspur 2022 - Dream League Soccer 2021


18:36:00 Xem ngay

   Dream League Soccer  Là một trò chơi bóng đá được phát triển và phát hành bởi Studio Anh First Touch Games dành cho iOS và Android. Phiên bản này đã được phát hành trên toàn thế giới cho iOS vào ngày 25 tháng 2 năm 2016 và ngày 9 tháng 4 cho mọi người . Cho đến nay đã trải qua 4 năm và bây giờ là phiên bản Dream League Soccer 2020 nhà phát hành đã cải tiến rất nhiều và luôn là tựa game Football Hot nhất ...Kits clb bóng đá Tottenham mùa Giải Ngoại hạng Anh năm 2021 - 2022...DLS,dls,dls


Cách sử dụng Kits : Sao chép Liên kết 
Bước 1 : Chọn Edit Kit
Bước 2 : Chọn Custom
Bước 3 : Dán Link Kit vào ô trống .
LOGO
Link : https://i.imgur.com/tyFzVWI.png
......
*

Kits Real Madrid 2022 - Dream League Soccer 2021


19:16:00 Xem ngay

 Dream League Soccer   Là một trò chơi bóng đá được phát triển và điều hành bởi Studio Anh First Touch Games dành cho iOS và Android. This phiên bản đã được phát hành trên toàn thế giới cho iOS vào ngày 25 tháng 2 năm 2016 và ngày 9 tháng 4 cho mọi người. Cho đến nay đã trải qua 4 năm và hiện tại là phiên bản Dream League Soccer 2020 nhà phát hành cải tiến rất nhiều và luôn là tựa game Football Hot nhất ...Kits clb bóng đá Real Madrid mùa giải năm 2021-2022. ..DLS, dls, dls

C ách sử dụng Kits: Sao chép Liên kết 

B ước 1: Chọn Bộ chỉnh sửa

B ước 2: Chọn Tùy chỉnh

B ước 3: Đán Link Kit vào ô trống.


LOGO
Link : https://i.imgur.com/vHBJdP5.png
......
*

Kits Borussia Dortmund 2022 - Dream League Soccer 2021


19:15:00 Xem ngay

 Touch Games dành cho iOS và Android. Phiên bản này đã được phát hành trên toàn thế giới cho iOS vào ngày 25 tháng 2 năm 2016 và ngày 9 tháng 4 cho mọi người . Cho đến nay đã trải qua 4 năm và bây giờ là phiên bản Dream League Soccer 2020 nhà phát hành đã cải tiến rất nhiều và luôn là tựa game Football Hot nhất ...Kits clb bóng đá Borussia Dortmund mùa giải năm 2021 - 2022...DLS,dls,dls

Cách sử dụng Kits : Sao chép Liên kết 

Bước 1 : Chọn Edit Kit

Bước 2 : Chọn Custom

Bước 3 : Dán Link Kit vào ô trống .

Xem thêm: Cận Cảnh Các Tế Bào Ung Thư Dưới Kính Hiển Vi Trông Như Thế Nào?


LOGO
Link : https://i.imgur.com/SD0T5pb.png
......
*

Kit Chelsea 2022 - Dream League Soccer 2021


18:33:00 Xem ngay

 Dream League Soccer  Là một trò chơi bóng đá được phát triển và phát hành bởi Studio Anh First Touch Games dành cho iOS và Android. Phiên bản này đã được phát hành trên toàn thế giới cho iOS vào ngày 25 tháng 2 năm 2016 và ngày 9 tháng 4 cho mọi người . Cho đến nay đã trải qua 4 năm và bây giờ là phiên bản Dream League Soccer 2020 nhà phát hành đã cải tiến rất nhiều và luôn là tựa game Football Hot nhất ...Kits clb bóng đá Chelsea mùa giải năm 2021 - 2022...DLS,dls,dls

Cách sử dụng Kits : Sao chép Liên kết 

Bước 1 : Chọn Edit Kit

Bước 2 : Chọn Custom

Bước 3 : Dán Link Kit vào ô trống .


LOGO
Link : https://i.imgur.com/vWsGjs8.png
......
*

Kits FC Barcelona 2022 - Dream League Soccer 2021


19:41:00 Xem ngay

Dream League Soccer  Là một trò chơi bóng đá được phát triển và phát hành bởi Studio Anh First Touch Games dành cho iOS và Android. Phiên bản này đã được phát hành trên toàn thế giới cho iOS vào ngày 25 tháng 2 năm 2016 và ngày 9 tháng 4 cho mọi người . Cho đến nay đã trải qua 4 năm và bây giờ là phiên bản Dream League Soccer 2020 nhà phát hành đã cải tiến rất nhiều và luôn là tựa game Football Hot nhất ...Kits clb bóng đá Manchester United  mùa giải năm 2021 - 2022...DLS,dls,dls

Cách sử dụng Kits : Sao chép Liên kết 

Bước 1 : Chọn Edit Kit

Bước 2 : Chọn Custom

Bước 3 : Dán Link Kit vào ô trống .


LOGO
Link : https://i.imgur.com/IIV3Sru.png
......
*

Kit Manchester United 2022 - Dream League Soccer 2021


17:49:00 Xem ngay

 Dream League Soccer  Là một trò chơi bóng đá được phát triển và phát hành bởi Studio Anh First Touch Games dành cho iOS và Android. Phiên bản này đã được phát hành trên toàn thế giới cho iOS vào ngày 25 tháng 2 năm 2016 và ngày 9 tháng 4 cho mọi người . Cho đến nay đã trải qua 4 năm và bây giờ là phiên bản Dream League Soccer 2020 nhà phát hành đã cải tiến rất nhiều và luôn là tựa game Football Hot nhất ...Kits clb bóng đá Manchester United  mùa giải năm 2021 - 2022...DLS,dls,dls

Cách sử dụng Kits : Sao chép Liên kết 

Bước 1 : Chọn Edit Kit

Bước 2 : Chọn Custom

Bước 3 : Dán Link Kit vào ô trống .


LOGO
Link : https://i.imgur.com/RTH8YVE.png
......
*

Kits Arsenal 2022 - Dream League Soccer 2021


18:55:00 Xem ngay

 Dream League Soccer  Là một trò chơi bóng đá được phát triển và phát hành bởi Studio Anh First Touch Games dành cho iOS và Android. Phiên bản này đã được phát hành trên toàn thế giới cho iOS vào ngày 25 tháng 2 năm 2016 và ngày 9 tháng 4 cho mọi người . Cho đến nay đã trải qua 4 năm và bây giờ là phiên bản Dream League Soccer 2020 nhà phát hành đã cải tiến rất nhiều và luôn là tựa game Football Hot nhất ...Kits clb bóng đá Arsenal mùa giải năm 2021 - 2022...DLS,dls,dls


Cách sử dụng Kits : Sao chép Liên kết 
Bước 1 : Chọn Edit Kit
Bước 2 : Chọn Custom
Bước 3 : Dán Link Kit vào ô trống .
LOGO
Link : https://i.imgur.com/jTkFArE.png
......
*

Kits Khánh Hòa FC 2021 - Dream League Soccer 2021


17:51:00 Xem ngay

 Dream League Soccer  Là một trò chơi bóng đá được phát triển và phát hành bởi Studio Anh First Touch Games dành cho iOS và Android. Phiên bản này đã được phát hành trên toàn thế giới cho iOS vào ngày 25 tháng 2 năm 2016 và ngày 9 tháng 4 cho mọi người . Cho đến nay đã trải qua 4 năm và bây giờ là phiên bản Dream League Soccer 2020 nhà phát hành đã cải tiến rất nhiều và luôn là tựa game Football Hot nhất ...Kits clb bóng đá Khánh Hòa FC mùa giải năm 2020 -2021...DLS,dls,dls


Cách sử dụng Kits : Sao chép Liên kết 
Bước 1 : Chọn Edit Kit
Bước 2 : Chọn Custom
Bước 3 : Dán Link Kit vào ô trống 
LOGO
Link : https://i.imgur.com/Is9hyeZ.png
......

Tổng lượt truy cập


QC


Fanpage Kit


Kit & Logo Dls Offical Việt Nam

Quảng Cáo 2


Recent Posts


Tất cả Kit & Mod trên web đều thuộc bản quyền của chúng tôi. Mọi trường hợp copy, share, post lại vui lòng ghi nguồn, tránh tường hợp đáng tiếc xảy ra.