Thay Đổi Trình Duyệt Mặc Định

Trong tkhô cứng Menu làm việc đầu màn hình, hãy nhấp vào Firefox cùng lựa chọn Tùy chỉnh.Nhấp vào nút thực đơn cùng lựa chọn Tùy chọnTùy chỉnh.Nhấp vào nút menu với chọn Cài đặt.

Bạn đang xem: Thay đổi trình duyệt mặc định

Trong bảng Tổng quát tháo, bạn sẽ kiếm tìm thấy thiết đặt trình chăm chút mặc định vào phần Khởi động trên đầu trang. Nhấp vào nút ít Đặt làm mặc định….
Lưu ý: Nếu Firefox đã là trình săn sóc mang định của người sử dụng, nút Đặt có tác dụng mang định… sẽ bị mất và nó đang thông tin rằng Firefox hiện nay là trình thông qua khoác định của khách hàng.
Ứng dụng Cài đặt Windows (Windows Settings) sẽ lộ diện với bảng Default apps đã msinh sống cho bạn. Cuộn xuống phần Web browser với nhấp vào trình lưu ý hiện được liệt kê. Trong bảng Choose an tiện ích, nhấp vào Firefox để đặt nó có tác dụng trình chuyên chú mặc định. Quay lại phần Web browser cùng bạn sẽ thấy rằng Windows 10 đã đặt Firefox làm trình để ý mặc định. Quay lại cùng với bảng Tổng quát mắng của Firefox vẫn mngơi nghỉ trước đó. Firefox đang hiển thị rằng nó là trình chuyên chú mang định của người sử dụng.

Xem thêm: Từ Az Những Câu Nói Bất Hủ Của Joker ( Update 2020), 'Lạ Đời' Khi Những Câu Nói Của Joker


Trong tkhô giòn Menu ngơi nghỉ đầu screen, hãy nhấp vào Firefox cùng lựa chọn Tùy chỉnh.Nhấp vào nút ít thực đơn với chọn Tùy chọnTùy chỉnh.Nhấp vào nút thực đơn với lựa chọn Cài đặt.

Trong bảng Tổng quát, bạn sẽ kiếm tìm thấy thiết đặt trình coi sóc mang định trong phần Khởi động trên đầu trang. Nhấp vào nút Đặt có tác dụng mặc định…. Firefox đang làm cho phần đông đồ vật cho chính mình nghỉ ngơi bên dưới nền.
Lưu ý: Nếu Firefox sẽ là trình duyệt mang định của công ty, nút ít Đặt làm mang định… sẽ ảnh hưởng mất và nó sẽ thông tin rằng Firefox hiện tại là trình để ý mang định của người tiêu dùng.
Firefox đang là trình thông qua khoác định của khách hàng.