Tính chất tâm đường tròn nội tiếp tam giác

Để xác định được chổ chính giữa đường tròn nội tiếp, chổ chính giữa đường tròn ngoại tiếp của một tam giác bọn họ cần nhớ lại các khái niệm.

Bạn đang xem: Tính chất tâm đường tròn nội tiếp tam giác

Nhắc lại những khái niệm cần nhớ:

Đường tròn nội tiếp tam giác


*

Đường tròn chổ chính giữa I nội tiếp tam giác ABC


– Khái niệm: lúc tía cạnh của tam giác là tiếp tuyến của đường tròn với đường tròn nằm trong tam giác thì ta gọi đường tròn đó là đường tròn nội tiếp tam giác.

– Ghi nhớ: Tâm đường tròn nội tiếp tam giác là giao điểm của các đường phân giác vào.

Trong hình bên trên giao điểm I của 2 đường phân giác AM, BN của tam giác ABC chính là trọng điểm đường tròn nội tiếp tam giác ABC.

Cách xác định chổ chính giữa đường tròn nội tiếp tam giác

Để xác định hay vẽ được tâm đường tròn nội tiếp tam giác ta chỉ cần vẽ 2 đường phân giác trong của tam giác. Giao điểm giữa 2 đường phân giác đó là trung khu đường tròn nội tiếp tam giác đó.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Xóa Video Trên Kênh Youtube, Xóa Hoặc Ẩn Kênh Youtube

Đường tròn ngoại tiếp tam giác


*

Đường tròn tâm I ngoại tiếp tam giác ABC.


– Khái niệm: Đường tròn ngoại tiếp tam giác là đường tròn đi qua cả tía đỉnh của tam giác. Khi đó ta có tam giác nội tiếp đường tròn.– Ghi nhớ: Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác là giao điểm của những đường trung trực của các cạnh tam giác.

Cách xác định trung ương đường tròn ngoại tiếp tam giác

Để xác định hay vẽ được trung tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ta chỉ cần vẽ 2 đường trung trực tương ứng với 2 cạnh của tam giác. Giao điểm giữa 2 đường trung trực đó là chổ chính giữa đường tròn ngoại tiếp tam giác đó.

Trong hình trên ta vẽ đường trung trực của cạnh AB cùng đường trung trực của cạnh AC, giao điểm I của 2 đường trung trực đó chính là trung tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.