TRI PHỦ TRI PHỦ ỨNG THỊ LỤC PHÌ HỒNG SẤU

Tên gốc: TRI PHỦ? TRI PHỦ? ỨNG THỊ LỤC PHÌ HỒNG SẤU(Thật ư? Thật ư? Phải là hồng pnhì xanh thắm)Tác Giả: QUAN TÂM TẮC LOẠN.

Bạn đang xem: Tri phủ tri phủ ứng thị lục phì hồng sấu

Nội Dung: xuim ko, điền vnạp năng lượng, trạch đấu.

Độ dài: 2trăng tròn chương+ 4 phiên ngoại

Nữ Chính: Thịnh Minc Lan

Editor: Kamyochan, Nàng Riva, Rù, XiaoYing96, Hinchan, Marukochan0808, Minch Hạ.

Xin gửi lời rất cảm ơn đến em Tiên đã hỗ trợ chị edit hồ hết đoạn khó khăn, cảm ơn chúng ta Ivy sẽ vồ cập giúp bản thân beta thiết yếu tả với lỗi diễn tả.

Cân nhắc trước khi đọc:

Do sở thích riêng rẽ của editor yêu cầu nhân xưng trong truyện theo Xu thế thuần Việt, Tức là không có tỉ muội, huynh đệ, cữu cữu xuất xắc thẩm thđộ ẩm nhưng mà sẽ là anh, chị, em, cô, dì, crúc bác; tè tlỗi, thiếu thốn gia đang là cô cậu, ví dụ như cô Sáu, cậu Cả… Các thành ngữ Hán Việt và thơ sẽ được dịch hoặc thay thế bởi thành ngữ khớp ứng trong giờ Việt (bản Hán Việt sẽ được chú giải riêng sau). Vậy độc giả lưu ý đến trước lúc đọc truyện xem tất cả phù hợp không nhé, xin cảm ơn toàn bộ ccường bạo mang sẽ sẽ cùng đang ủng hộ chúng tớ edit mẫu hố sâu hun hút cùng tốn nơ ron này!

Ngoài ra chúng tớ đang dần trong quá trình beta lần 2 truyện (sẽ beta cho cmùi hương 15), cho nên các các bạn sẽ thấy còn các lỗi chính tả cũng tương tự không thống tốt nhất xưng hô, nhất là trong vòng 20 chương đầu. Chúng tớ sẽ nỗ lực beta cùng hạn chế, chúng ta thông cảm nhé! Nếu các bạn bao gồm thấy lỗi sai thì cđọng góp ý, bọn chúng bản thân đã gìn giữ với sửa Lúc triển khai beta.

Xem thêm: Cách Chụp Ảnh Màn Hình Samsung S7 /S7 Edge, Chụp Ảnh Màn Hình Trên Galaxy S7 Và S7 Edge

Review by Minh Hạ.

Văn uống Án

Quyển 1 : Hải con đường cố mùi hương hoa hé nụ, một đóa trân quý bi lụy một mình.

Cmùi hương 1 ;Chương 2 ; Cmùi hương 3 ; Cmùi hương 4 ; Cmùi hương 5;

Cmùi hương 6 ; Chương 7 ; Chương 8 ; Chương 9 ; Chương 10

Chương 11; Chương 12; Chương thơm 13; Cmùi hương 14; Cmùi hương 15

Cmùi hương 16; Cmùi hương 17; Cmùi hương 18; Chương 19; Chương thơm 20

Chương 21; Chương thơm 22; Chương 23; Chương 24;Chương thơm 25

Cmùi hương 26; Chương 27; Chương 28; Cmùi hương 29; Chương thơm 30

Chương 31; Chương thơm 32; Chương 33

Quyển 2: Phấn mai rã tác kỉm màu hương thơm, quanh lối đỏ hây ngọc hải đường

Chương 34; Cmùi hương 35; Chương thơm 36; Chương 37; Chương 38

Cmùi hương 39; Chương thơm 40; Cmùi hương 41; Chương 42; Cmùi hương 43

Chương thơm 44; Chương thơm 45; Chương thơm 46; Chương thơm 47; Chương thơm 48

Cmùi hương 49; Cmùi hương 50; Cmùi hương 51; Cmùi hương 52; Chương thơm 53

Cmùi hương 54; Cmùi hương 55; Cmùi hương 56; Chương thơm 57; Chương 58

Chương 59; Chương 60; Chương 61; Cmùi hương 62; Cmùi hương 63

Cmùi hương 64; Chương 65; Chương thơm 66; Chương thơm 67; Chương thơm 68;

Chương thơm 69; Chương 70; Cmùi hương 71; Chương thơm 72; Cmùi hương 73;

Chương thơm 74; Cmùi hương 75; Chương 76; Cmùi hương 77; Cmùi hương 78;

Cmùi hương 79; Cmùi hương 80; Chương thơm 81; Chương thơm 82; Chương thơm 83;

Cmùi hương 84; Chương 85; Chương 86; Chương thơm 87; Chương 88;

Chương thơm 89; Chương 90; Chương 91; Chương thơm 92; Cmùi hương 93;

Cmùi hương 94; Chương 95; Cmùi hương 96; Chương 97;

Đừng bỏ dở bài viết: Tại sao yêu cầu tải một blog truyện ngôn tình.

Quyển 3: Hải đường chẳng nuối tiếc màu sắc son phấn, đâu phải chỉ lầu kim cương new vinch hoa

Phiên Ngoại 1;

Chương 98; Chương thơm 99; Cmùi hương 100; Chương thơm 101; Cmùi hương 102;

Chương 103; Cmùi hương 104; Chương thơm 105; Chương 106; Chương 107;

Chương 108; Chương 109; Chương 110; Chương 111; Chương 112;

Cmùi hương 113; Cmùi hương 114; Chương 115; Cmùi hương 116; Chương 117;

Cmùi hương 118; Chương 119; Cmùi hương 120; Cmùi hương 121; Chương 122;

Cmùi hương 123; Cmùi hương 124; Chương 125; Chương 126; Chương thơm 127;

Chương 128; Cmùi hương 129; Chương 130; Cmùi hương 131; Cmùi hương 132;

Phiên Ngoại về Thu Nương;

Chương thơm 133; Chương thơm 134; Chương 135; Chương thơm 136; Cmùi hương 137;

Cmùi hương 138; Chương 139; Cmùi hương 140; Cmùi hương 141; Chương thơm 142;

Chương thơm 143; Chương 144; Chương thơm 145; Cmùi hương 146; Cmùi hương 147;

Chương 148; Cmùi hương 149; Chương thơm 150; Chương 151; Chương thơm 152;

Cmùi hương 153; Chương 154; Cmùi hương 155; Cmùi hương 156; Cmùi hương 157;

Cmùi hương 158; Chương 159; Chương thơm 160; Chương thơm 161; Cmùi hương 162;

Chương 163; Chương thơm 164; Cmùi hương 165; Cmùi hương 166; Cmùi hương 167;

Chương thơm 168; Cmùi hương 169; Chương 170; Chương 171; Chương thơm 172;

Cmùi hương 173; Chương 174; Chương thơm 175; Cmùi hương 176; Chương thơm 177;

Chương 178; Chương 179; Cmùi hương 180; Chương 181; Chương thơm 182;

Chương thơm 183; Chương thơm 184; Cmùi hương 185; Chương 186; Chương thơm 187;

Cmùi hương 188; Cmùi hương 189; Cmùi hương 190; Chương 191; Cmùi hương 192;

Chương 193; Cmùi hương 194; Chương thơm 195 Cmùi hương 196; Chương thơm 197;

Chương thơm 198; Cmùi hương 199; Chương thơm 200; Cmùi hương 201; Chương thơm 202;

Chương thơm 203; Chương 204; Chương 205; Cmùi hương 206; Chương thơm 207;

Cmùi hương 208; Cmùi hương 209; Chương thơm 210; Cmùi hương 211; Cmùi hương 212;

Cmùi hương 213; Cmùi hương 214; Chương thơm 215; Chương 216; Cmùi hương 217;

Chương thơm 218; Chương 219; Chương 220;

Ngoại truyện

Ngoại truyện 1: Ngọc Châu

Ngoại truyện 2: Tú Xảo

Ngoại truyện 3: Thúy Thiền

Ngoại truyện 4: Linh Nhi

Ngoại truyện 5: Tuyết tháng hai

Ngoại truyện 6: Khóa bầy mùi hương (1)

Ngoại truyện 6: Khóa lũ hương (2)

Ngoại truyện 7: Thứa nắng nóng tay che lụa, bi hùng xuân xấu hổ điểm trang

Lời cuối sách của tác giả

Truyện đã làm được chuyển thể thành phlặng mang tựa đề là “Minh Lan Truyện”. Phim cũng hay không kém phải bạn cứ yên chổ chính giữa khiêu vũ hố nhé. Xem trên FPT Play thì rõ ràng rộng và tất cả cả bản sub lẫn tmáu minch.